DESIGN

Christmas Wish List Guide 2014 #7: Allans wishes

År efter år, bliver jeg bedt om en ønskeseddel fra mine forældre, som også er omtrent de eneste der giver mig gaver efterhånden. Jeg påstår altid, at jeg ikke ønske mig noget. I virkeligheden nok mest et tegn på beskedheden (jeg mangler jo virkelig ikke noget!) og klassisk mangel på opfindsomhed.

Men når man nu ikke kan få fred på jord eller pakke en kæreste ned i en papkasse og lægge under juletræet, så har jeg alligevel fundet en bunke rimelig beskedne sager, jeg godt kunne finde glæde over.

Year after year, my parents ask me for a wish list, which are more or less the only ones I get present from these days. Every year I claim, that I don’t really need anything. Probably, just a sign of modesty and the classic lack of ingenuity.

But as you can’t get peace on earth or wrap a boyfriend in a box to fit underneath the tree, I somehow found a few really modest wishes, I definitely would enjoy after all.

1. Louise Roe Whisky crystal glasses

Bungalow5_Louise Roe

2. American Felling Axe

Bungalow5_American Felling Axe

3. Anne Novak Artwork

Bungalow5_Anne Novak Artwork

4. Menu Coat Hanger by Afteroom

5. Mirror by Københavns Møbelsnedkeri

Bungalow5_KøbenhavnsMøbelsnedkeri_Mirror

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply