DESIGN

Monday Inspiration: Sengelamper

Nu blev det jo godt nok tirsdag, men anyway, her er lidt inspiration på sengelampefronten, som en af vores læsere har efterspurgt. Husk at I er mere end velkomne til at stille forslag til emner til Monday Inspiration – bare læg en kommentar her eller send en mail til mig på tine @ bungalow5.dk.

Når du skal vælge en god sengelampe, handler det først og fremmest om at afdække dit behov. Hvad skal du bruge den til? Læser du i sengen, eller er det bare rart ikke at skulle rejse sig for at slukke på kontakten, når du skal sove? Deler du seng med nogen, er det også vigtigt at tænke over kærestens behov. Måske det ikke er sjovt at blive blændet af din læselampe, hvis man gerne vil sove?

Tænk bredt, når du så skal vælge hvilken type lampe, det så skal være:

  • En traditionel vægmonteret lampe. Fordele: fylder ikke meget, hvis du har et lille soveværelse og ikke har sengebord, relativ billig i forhold til alternativerne, især hvis du skal have et sæt. Ulemper: der skal bores i væggen, og de er ret ufleksible, når de først hænger der. Mange lyser lige ned på et lille område, og det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, hvis du både vil sidde op og ligge ned og læse. Heller ikke egnet, hvis du er typen, der sætter dig hurtigt op i sengen, når du har mareridt eller bliver vækket af vækkeuret. Overvej en version med arm og monter den ikke lige over dit hoved.
  • En skrivebordslampe. Fordele: Meget fleksibel med lysretning, især hvis du vælger en med bøjelig arm. Ulemper: Kræver et natbord, hvor der er plads nok.
  • En standerlampe. Fordele: God fleksibilitet, hvis du vil have en lampe, du nemt kan flytte rundt til andre steder i huset, hvis du ofte ommøblerer. Ulemper: Ofte dyrere. Der kan være langt til afbryderen, når du ligger i sengen.

Undgå lamper i glas eller med glasskærme tæt på sengen!

Alle lamper er fundet hos Mekavi/all lamps can be purchased at Mekavi.

1. LAMPE GRAS 222 hvid/krom fra Bernard-Albin Gras, DKK 2850, 2. FLEXO LIGHT LEATHER fra Bover, DKK 2750, 3. RADON NIGRA GULV fra Lightyears, DKK 3795, 4. CUBE DOWN fra Illumina, DKK 1016 (nedsat pris pt.), 5. CAGE ROCKET fra Diesel, DKK 2403, 6. TOLOMEO FARETTO fra artimede, DKK 910, 7. FLOWERPOT VP4 fra &Tradition, DKK 1951 (nedsat pris pt.), 8. TOLOMEO LETTURA fra artimede, DKK 2515, 9. LAB LIGHT TABLE fra Karakter, DKK 4696.

Monday Inspiration: Bedside Lamps

Ok, now it’s already Tuesday, but anyway, here’s some inspiration on the topic bedside lamps, as one of our readers have been asking for. Remember that you are more than welcome ask for specific topics for Monday Inspiration – just leave a comment here or send me an email on tine @ bungalow5.dk.

When choosing a good bedside lamp, you must start by looking at your needs. What are you going to use it for? Do you read in bed, or is it just nice not having to get up to turn off the switch when you are going to sleep? If you are sharing your bed, it’s also important to think about his/her needs. Maybe it’s not fun to be dazzled by your reading lamp, if he wants to sleep?

Think widely when you’re going to choose which type of lamp, it must be:

  • A traditional wall-mounted lamp. Pro: does not take up much space if you have a small bedroom and haven’t room for a bedside table, relatively inexpensive compared to alternatives, especially if you need a pair. Cons: must be drilled in the wall and they are quite inflexible once they are there. The light is often straight down on a small area and it’s not necessarily helpful if you both want to sit up and lie down and read. Not suitable if you’re the type of person that sets up quickly in bed, when you have nightmares or wake up by the alarm clock. Consider a version with arm and don’t mount it straight over your head.
  • A desk lamp. Pros: very flexible with light direction, especially if you choose one with a flexible arm. Disadvantages: Requires a bedside table with enough space.
  • A floor lamp. Pros: good flexibility if you want a lamp, you can easily move to other places in the house if you frequently rearrange. Disadvantages: Often more expensive. There may be a long way to the switch when you lie in bed.

Avoid lamps in glass or with glass screens anywhere near the bed!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply