INTERVIEWS

Lise Septimius Krogh

Du har med garanti siddet og sukket over adskillige boligreportager lavet af denne uges Spot On, for alle boligmagasiner i Danmark elsker hendes øje for detaljer og evne til at fortælle en historie – både visuelt og på skrift. Hendes reportager er i en liga for sig, og de kan ses i omkring 20 lande eller ca 65 magasiner på verdensplan. Jeg taler naturligvis om Lise Septimius Krogh, og jeg er i dén grad imponeret. Hun har arbejdet som boligstylist siden 1986, i de fleste af årene med sin mand, Kristian Septimius Krogh som fotograf. Derudover har den flittige-Lise udgivet otte bøger og stylet løs for forskellige firmaer. Jeg har spurgt Lise om, hvad hun elsker ved sit job og det bedste tip til en personlig stil.

bungalow5_1_ls

Hvad er din baggrund?

Min far er arkitekt. Han har nok påvirket mig en del, da jeg altid har haft stor interesse for arkitektur, bolig og indretning. Jeg er uddannet dekoratør i Illum, hvorefter jeg blev selvstændig boligstylist i 1986, og jeg har siden leveret boligtips, DIY, nyheder og boligreportager til adskillige danske magasiner på forlagene Benjamin, Egmont, Aller og Bonnier. Parallelt havde jeg stylingopgaver for firmaer, og arbejdede også som forfatter, hvoraf den seneste bog, Italiens hjerte mad og mennesker, var i 2012. Det er i alt blevet til otte bøger, hvoraf flere også er publiceret i udlandet. Bogen, Franske Forbindelser, der er trykt i tre oplag, er nok den bog, der har fået mest opmærksomhed.

bungalow5_4_ls

Hvad elsker du mest ved dit job?

At opleve så mange smukke steder, og forskellige hjem og indretninger. Jeg har et tæt samarbejde med min mand, fotograf Kristian Septimius Krogh. Vi rejser gerne langt for at få den rette boligreportage i kassen.

Hvad har været den vildeste oplevelse på dit job?

Jeg elsker simpelthen at lave bøger. At få lov til at følge mit hjerte – min historie i tekst og billeder helt til dørs, og være med til den grafiske tilrettelæggelse. Kristian og jeg har fået muligheden for at opleve steder, vi aldrig ellers ville have havde set. At folk åbner deres døre og har tillid til, at vi kun ønsker at vise dem og deres fra allerbedste side, er jeg ydmyg og meget beæret over. Det er vildt!

bungalow5_2_ls

Hvad er dit bedste tip til en personlig stil?

Indret udelukkende med de ting, der dig giver positiv energi. Ud med det, der er grimt og forstyrrer.

bungalow5_5_ls

Mit hjem…

…er mit hjerterum – og også min arbejdsplads. Det er her, jeg kan trække mig tilbage og slappe af. Men det er også her, jeg eksperimenterer med nye indretningsideer. Jeg har en passion for loppe og antikmarkeder, og er også ofte at finde ude på gaden om aftenen for at klunse storskrald. Her har jeg gjort mange fine fund. Jeg kan godt lide ideen med at give nyt liv til gamle møbler og ting, der ikke i forvejen er tiltænkt hinanden, og det giver vores hjem et stærkt personligt udtryk.

bungalow5_3_ls

Hvad er dit næste projekt?

Planlægningen af et par udenlandsrejser i forbindelse med foto. Indretningsopgaver. Og så har Kristian og jeg altid nye ideer på tegnebrættet til fx møbler, lamper og andet boligtilbehør.

 

You surely must have stumbled across and sighed over several interior articles made by this week’s Spot On because all interior magazines in Denmark love her attention to detail and her ability to tell a story – both visually and in writing. Her reportages are in a league of their own, and they can be seen in about 20 countries, or about 65 magazines worldwide. Of course I’m talking about Lise Septimius Krogh and I am impressed to say the least. She has worked as an interior stylist since 1986, most of those years together with her husband, Kristian Septimius Krogh, as photographer. In addition, she has published eight books and styled for different companies. I have asked Lise what she loves about her job and the best tip for a personal style.

What is your background?

My father is an architect. He has probably influenced me a lot, because I have always been interested in architecture, housing and interior design. I graduated as a decorator from Illum, after which I became independent stylist in 1986, and since then I have delivered DIY, news and home reportages to several Danish magazines with publishers such as Benjamin, Egmont, Aller and Bonnier. In parallel, I have had styling tasks for companies, and also worked as a writer, the most recent book, Italiens hjerte mad og mennesker, was in 2012. It’s been a total of eight books, several of which have already been published abroad. The book Franske Forbindelser, printed in three editions, is probably the book that has received most attention.

What do you love most about your job?

To experience so many beautiful places, different homes and interior decorations. I work closely with my husband, photographer Kristian Septimius Krogh. We like to travel far to bring home the right home reportage.

What has been the craziest experience with your job?

I simply love to write books. To be able to follow my heart – my story in words and pictures all the way through, and help with the layout. Kristian and I have had the opportunity to see places we would never have seen otherwise. I’m very humbled by and honored that people are opening their doors and have confidence that we only want to show them and theirs from the best side. It’s awesome!

What is your best tip for a personal style?

Decorate exclusively with the things that give you positive energy. Out with what is ugly and disturbing.

My home …

…is my room in my heart – and also my workplace. This is where I can retire and relax. But it is also where I experiment with new decoration ideas. I have a passion for flea and antique markets, and you might also find me out on the street at night scavenging storskrald. Here I have made many excellent findings. I like the idea of giving new life to old furniture and things that are not already meant to be together, and it gives our home a highly personal expression.

What is your next project?

The planning of a few trips abroad for photo shoots. Interior decoration jobs. And then Kristian and I always have new ideas on the drawing board, like for instance furniture, lamps and other home accessories.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.