DESIGN LIFE

Airport becomes Artport

Arkitekterne Keren Avni, Leeat Ainhorn og Carmit Harnik vandt design konkurrencen om Tel Avivs nye knudepunkt, nemlig nogle nedslidte og tomme hangarer i lufthavnen TLV. Arkitekterne har forvandlet de industrielle hangarer til et blomstrende samlingspunkt for kunst og kultur. Det nye center, Artport, rummer nu studier til kunstnere, lounge rum og et 200 kvm fleksibelt galleri. Jeg synes at det er et genialt eksempel på hvordan man kan ændre en bygnings funktion uden egentlig at ændre selve bygningen. En af Artports charme er nemlig at man tydeligt kan fornemme den oprindelige industrielle funktion.

Via: Designboom // Foto: Elad Sarig

img_1_1375370217_c438826e0ddb57bb95c707ffb75e80c1 img_2_1375370217_36315d5f2095777644cefe231b6a48ef

img_4_1375370217_d5c5cd7415f883a87dce9d209bd79ce1

img_5_1375370217_638d9990f03d6e9eaa6458e4c11d1c28

img_6_1375370217_e1db78fe08b7ad5a663cd034b5629603

img_7_1375370217_9b88d4b1c5038f92598bd965c16f245b

img_8_1375370217_b196f4b26d2da6d0583dfbf0f103a455

img_12_1375370217_ba6e88f39f2274260fce238655293a3c

The architects Keren Avni, Leeat Ainhorn and Carmit Harnik won the design competition for Tel Aviv’s new hub, which is some run-down and empty hangars at the TLV airport. The architects have transformed the industrial hangars into a thriving hub for arts and culture. The new center, Artport, now houses studios for artists, lounge space and a 200 sqm flexible gallery. I think it is a brilliant example of how to change a building’s function without really changing the building itself. One of Artport’s charms are in the fact you can truly feel the original industrial function.

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.