DESIGN

Allergisk overfor gran?

Hvis man kan være det? Eller har du bare ikke plads til det traditionelle juletræ – så kan du måske søge inspiration her i et par alternative juletræer. På det punkt er jeg dog nok lidt for traditionsbunden – men synes post-it version er ret fed, måske en idé til kontoret?

{source: Apartment Therapy, Emmas Designblog, Poppytalk}

Allergic to pine?

If you can be? Or do you just not room for the traditional Christmas tree – then you might find inspiration here for a couple of alternative Christmas trees. I must admit that I when it comes to the tree I am probably a little too tradition-bound – but I think the post-it version is pretty cool, maybe an idea for the office?

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.