INTERVIEWS

Andrea Larsson Interior

Jeg elsker, når folk indretter med personlig stil. Det er en virkelig svær kunst at mestre, for vi bliver jo alle påvirket af trends og af hinandens hjem i både magasiner og blogs. Første gang jeg besøgte stylist Andrea Larsson hjemme i privaten, vidste jeg med det samme, at jeg stod overfor en person, der indrettede helt efter sit eget hoved. Lige meget, hvor jeg kiggede hen, var der personlige løsninger og unikke ideer – og i et væld af farver. Som på bagkanten af trappetrinene. Eller de små kunstværker, der var malet på køkkenlågerne. Ud over at imponere med sit hjem, imponerer Andrea også med sin karriere. Hun har indrettet professionelt siden 2001, været med i Fra skrot til slot og været ophavskvinde til tapetæsken. Glæd dig til at få et indblik i én af Danmarks mest idérige rumskabere.

bungalow5_1_al

Hvad er din baggrund?

Jeg er egentlig skolelærer, men jeg har i de sidste 13 år arbejdet med bolig og boligindretning. Jeg har lavet boligprogrammer, bl.a. Fra skrot til slot. Jeg har lavet indretningsbøger, bl.a. “Indret med tapeter”. Og så har jeg haft egen boligbutik, udført stylingopgaver, indretninger etc. I dag har jeg også mine egne produkter, og jeg producerer bl.a. håndlavede tapetæsker og et nyt projekt med Julie Hugau.

bungalow5_3_al

Hvilke typer opgaver løser du?

Både indretningsopgaver og -konsultationer for private. Dertil diverse stylingopgaver.

Hvad er det bedste ved den danske designbranche?

Dansk design er super fedt, og det er dejligt, at vi er så stærke på det felt. Det er en åben branche, hvor man hjælper hinanden på kryds og tværs. Fx i modsætning til modebranchen, som er mere konkurrende.

bungalow5_4_al

Og det værste?

Vi er lidt for safe. Lige nu er det pastelfarver og kobberfarven, og så er den trend her, til man næsten ikke kan holde ud at se på det mere. Det er ærgeligt. Det ville være dejligt, hvis der var større nuancer i de design, som mange danske interiørfirmaer laver.

Hvordan kom du og Julie Hugau på, at I skulle lave spejle?

Julie, som normalt laver smykker, havde fået en sending af de her spejle hjem, som hun havde designet. De var noget af det fedeste og mest befriende, jeg havde set længe. Jeg er vild med tanken om at mikse møbler og kunst, som de her spejle gør. Jeg tilbød hende et samarbejde om spejlene, og det sagde hun ja til. Nu har vi udviklet lidt på projektet, og der kommer en masse nyt hjem løbende.

bungalow5_5_al

Hvad har du gang i lige nu?

Jeg har en dommerfunktion i et boligprogram, der kommer på TV2 til efteråret. Det er ret sjovt at lave tv igen. Så kommer også en ny kollektion af æsker hjem, der er lavet til både herre- og dameklædeskabet, inspireret af mønstre og farver fra moden samt fine tæpper og puder i patchwork, syet i Liberty-stoffer. Og så designer jeg løs på mine tapeter, som er min allerstørste passion.

Hvad er din største drøm?

At sætte mine tapeter ordentligt i produktion. Det ville jeg elske. Jeg vil også gerne have godt gang i spejlene, for de rummer mange udviklingsmuligheder, som jeg gerne vil udnytte. Drømme har jeg mange af.

Hvad er dit næste projekt?

Jeg vil gerne lave en ny tapet- og indretningsbog, men det er ikke noget, jeg har nogen aftale med nogen om. Så lige nu står det næste halve år hedder interiørproduktion og indretning.

bungalow5_2_al

Hvad ville du ønske, jeg havde spurgt om?

Haha – det ved jeg ikke. Jeg kan jo godt lide at tale om indretning, ideer og trends, men den synes jeg, vi skal tage hen over en laaaang kop kaffe.

I love it when people decorate with personal style. It’s a difficult art to master, for we are all influenced by trends and of each other’s homes in both magazines and blogs. The first time I visited stylist Andrea Larsson at her home, I knew immediately that I was facing someone who had had her completely own style. No matter where I looked, there was a personalized approach and unique ideas – and in a variety of colors. As the back of the stairs for example. Or the little pieces of art that were painted on the cabinet doors. In addition to impress with her home, Andrea also impresses with her career. She has decorated professionally since 2001, been in Fra skrot til slot and invented wallpaper boxes. Look forward to get a glimpse of one of the most inventive stylists.

What is your background?

Actually I’m a teacher, but in the last 13 years I have been working with styling and interior design. I have made styling programs, including Fra skrot til slot. I have written books, including “Decorating with wallpaper”. And then I had my own home decoration shop, did styling tasks, interior decoration, etc. Today, I also have my own products, which includes handmade wallpaper boxes and a new project with Julie Hugau.

What types of tasks do you?

Both interior decoration work and consulting for individuals. In addition, I do various styling tasks.

What is the best thing about the Danish design industry?

Danish design is really cool, and it’s great that we are so strong in the field. It is an open industry where people help each other in all directions. In contrast to the fashion industry that is more competitive.

And the worst?

We are a little too safe. Right now it’s pastel colors and copper color, and this is the trend until you can hardly bear to look at it any more. It’s too bad. It would be great if there were more subtle differences in the design of what many Danish interior companies are doing.

How did you and Julie Hugau find out that you had to make mirrors?

Julie, who usually makes jewelry, had received a shipment of these mirrors, which she had designed. They were some of the coolest and most liberating thing, I had seen a long time. I love the idea of ​​mixing furniture and art as these mirrors do. I offered her cooperation with the mirrors, and she said yes. Now we have developed a little on the project and there will be a lot of new arrivals regularly.

What are you doing right now?

I’m acting as a judge in an interior decoration program that airs on TV2 in the fall. It’s pretty fun to do television again. There is also a new collection of boxes on the way that is made for both men’s and ladies’ wardrobes, inspired by the patterns and colors of fashion, fine rugs and pillows in patchwork, sewn in Liberty fabrics. And then I design a lot on my wallpapers, which is my greatest passion.

What is your biggest dream?

To put my wallpapers properly in production. I would love that. I would also like to have a good time with the mirrors, they present so many opportunities, I would like to explore. I have many dreams.

What is your next project?

I would like to make a new wallpaper and interior decoration book, but I have no agreement with anyone about it. So right now the next six months are about interior production and Styling.

What do you wish I had asked?

Haha – I don’t know. I would like to talk about interior design, ideas and trends, but I think we should do that over a loooong cup of coffee.

 

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply
  Lotte
  June 24, 2014 at 11:08

  Jeg husker Andrea som en meget sympatisk og behagelig TV-person fra “Fra skrot til slot”-dagene – rart med en lille update på hvad hun laver 🙂

 • Reply
  Emil
  August 31, 2017 at 03:08

  Verdens værste designer og indretnings arkitekt er og bliver ved med at være ANDREA LARSSON. Hun har EN stil og den er halvfærdig, uigennemtænkt og ikke praktisk.

  • Reply
   Allan
   September 4, 2017 at 17:37

   Hold da op Emil. Du er på krigsstien 😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.