DESIGN

Bang & Olufsen reveals the new BeoVision Avant Television

Bungalow5_B&O_3

Bang & Olufsen er klar med deres nyeste flagskibs-TV anno 2014, BeoVision Avant. Det utrolig smukke fladskærms TV er det første 4K UHD TV fra Bang & Olufsen, og samtidig et TV der har særlige design-elementer, som bestemt har mulighed for at ende som ikoniske B&O elementer i fremtiden.

BeoVision Avant er resultat et af en udviklingsproces, som startede tilbage ved tegnebrættet, hvor B&O ville nytænke tv’ets rolle i hjemmet hos det travle moderne menneske. Det har ført til helt nye placeringsmuligheder, en kraftfuld højttalerløsning, der kan udvides med trådløse BeoLab-højttalere og ikke mindst den nye BeoRemote One fjernbetjening, der ligeledes viser en ny måde at tænke tv-styring på.

BeoVision Avant kan hænge på væggen, stå på gulvet eller stå på et møbel. Uanset hvordan TV’et placeres, drejes, sænkes eller hæves er TV’ets fod eller ophæng udviklet, så det automatisk kommer i den rette brugsposition når det tændes, og trækker sig tilbage når det slukkes. Bevægelserne er bløde og elegante, og BeoVision Avant nærmest danser rundt i stuen.

Når fjernsynet tændes går flere sensorer i gang med at analysere omgivelserne vha. et lille modul i højre side af fjernsynsrammen. Lyssensorer måler i 360 grader omkring tv’et, hvorefter lysstyrke, farvetemperatur og gamma korrigeres afhængigt af om man ser tv i kraftigt solskin, overskyet vejr eller i afdæmpet lys om aftenen.

For mange har Bang & Olufsen længe været misundelsesværdigt og ikke til at komme i nærheden af prismæssigt. Men prisen på BeoVision Avant er blevet betydeligt billigere end luksusproducentens tidligere produkter og er prissat til 54.999 DKK. inkl. BeoRemote One. De motoriserede stande og beslag koster 10.995 DKK., mens det fastmonterede vægbeslag koster 4.995 DKK. Priserne er faldet, da både materialer og teknologi er blevet billigere.

Der er selvfølgelig stadig tale om luksuspriser, men nu priser, hvor lidt flere kan lege med. Vi vil også lege med!

//

Bang & Olufsen has announced their latest flagship TV anno 2014: BeoVision Avant. The incredibly beautiful flat screen TV is the first 4K UHD TV from Bang & Olufsen. Avant has special design elements, certainly with the possibility of ending up as iconic B&O elements in the future.

BeoVision Avant is a result of a development process that started back at the drawing board, where the B&O would rethink the TV’s “role” in the home of busy modern people. This has led to new placement options.  A powerful speaker solution, that can be expanded with wireless BeoLab speakers, and not least, the new BeoRemote One remote, that also shows a new way of thinking about television governance.

BeoVision Avant can hang on the wall, stand on the floor or stand on a piece of furniture. Regardless of how the TV is placed: rotated or raised, the stand and suspension are developed to automatically come in the proper position for use when it is turned on, and retracts when it is turned off. The movements are soft and elegant, and the BeoVision Avant almost dancing around the living room.

When the TV is turned on is a number of sensors in the process of analyzing the environment, using a small module on the right side of the front frame. Light sensors measuring 360 degrees around the set, then brightness, color temperature and gamma correction depending on whether you are watching TV in bright sunshine, cloudy weather or in subdued light in the evening.

For many people, Bang & Olufsen has long been enviable and not to come close in terms of price. But the price of BeoVision Avant is now considerably cheaper than the luxury manufacturer’s previous products and is priced at 54.999 DKK. incl. BeoRemote One. The motorized stand and fittings cost 10.995 DKK. While the fixed wall mount costs 4,995 DKK. Prices have fallen since both materials and technology has become cheaper.

Of course we are still talking about luxury prices, but now more people have the possibility to have a design and high-technology TV like this.

Bungalow5_B&O_2

Bungalow5_B&O_1

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply