ART

Blækhuset

Jeg har de sidste par dage været i Jylland, en arbejdsrelateret tur, men også med tid til et par kulturelle islæt! Det er desværre ikke ret tit, jeg er i Jylland, og jeg var derfor rigtig glad for at kunne besøge nogle steder, jeg ikke har været før.

I torsdags var jeg på Trapholt i Kolding for at se udstillingen Blækhuset af Cathrine Raben Davidsen. Og lad mig sige med det samme, jeg blev ikke skuffet!

Cathrine Raben Davidsens værker bestod af malerier, kultegninger, grafik og keramik. Udstillingen var domineret af det sort-hvide, som titlen blækhuset også refererer til. Motiver med inspiration fra et mytologisk univers med dystre temaer om død og forgængelighed gjorde sig fantastisk på både billeder og store keramikkrukker. Det var sådan en udstilling, jeg bare følte mig fanget af og slet ikke havde lyst til at forlade.

Jeg fik da også set resten af Trapholt. Der var bl.a særudstillinger med Lin Utzon og Richard Mortensen og en udstilling om danske stole – heller ikke dårligt! Og endelig en super lækker museumsbutik med alt hvad hjertet kunne begære af dansk (og nordisk) design og smukke kunstbøger. Gennemført og helt efter min smag. Eneste minus var manglen på et udstillingskatalog fra Blækhuset.

                                                                                {Source: Bungalow5}

The Inkwell

For the last few days I have been in Jutland, a work-related trip, but also with the possibility for some cultural input! Unfortunately it’s not often I’m in Jutland, and therefore I was really pleased to visit some places I have never been before.

At Thursday I was at Trapholt (a museum for art, design and handicraft) in Kolding to see the exhibition The Inkwell by the Danish artist Cathrine Raben Davidsen. And let me say it right away – I was not disappointed!

The work of Cathrine Raben Davidsen consisted of paintings, charcoal drawings, graphics and ceramics. The exhibition was dominated by black and white, as the title The Inkwell also applies to. The motifs inspired by a mythological universe with dark themes of death and transience was great on both images and large ceramic jars. It was an exhibition, where I just felt emotionelly trapped and did not want to leave.

There was also a lot to look at at the rest of Trapholt. There were particular special exhibitions with Lin Utzon and Richard Mortensen and an exhibition on Danish chairs – not bad at all! And finally, a museum shop with everything your heart could desire of Danish (and Nordic) design and beautiful art books –  completely of my taste. The only drawback was the lack of an exhibition catalog from the Inkwell.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.