LIFE

Bo hos Carrie Bradshaw

Huset, hvor Carrie Bradshaw boede, var angiveligt på Upper East Side, men rent faktisk var det 66 Perry Street i West Village, der stadig trækker en lind strøm af “Sex and the City” fans. Der tages sikkert tusindvis af billeder af huset, som blev bygget i 1866, som jo, som I alle sikkert ved, var del af det fiktive liv hos en New York-forfatter og hendes evige søgen efter ”the one”.

Huset ved siden af, nr. 64, hvis tydeligere facade blev dog rent faktisk brugt som Carries bygning de første tre sæsoner. Huset er lige nu til salg, så vil du bo som Carrie, eller i hvert fald, i det hus hun ”boede” i, så skal du op med noget der ligner 46.000.000 kr. ($8.5 million). Bygget som et spekulationshus i 1860’erne, blev 64 Perry Street købt af et par til deres datter og hendes brudgom, og det blev i familien indtil slutningen af ​​1940’erne, da den sidste efterkommer døde. Bobestyren af ejendommen købte huset, og solgte senere til Mr. Leeds og Mr. Galentine i 1951.

Byhuset, med utrolig få ejere, er forblevet stort set intakt, det er ikke blevet lavet til mindre lejligheder, men de oprindelige kaminer er bevaret, gulvene, vinduerne med kulørt glas og den smukke stuk er også bevaret.

(source: Corcoran, The New York Times)

 

Stay with Carrie Bradshaw

The house where Carrie Bradshaw lived, supposedly on the Upper East Side, but actually at 66 Perry Street in West Village, which still draws a steady stream of “Sex and the City” fans. They probably snap thousands of pictures of the house that was built in 1866, who, as you all probably know, was part of the fictional live of a New York writer and her eternal quest for “the one”.

The house next door, No. 64, with a plainer facade, was actually used as Carrie’s building the first three seasons. The house is currently for sale, so if you want to live like Carrie, or at least, in the house she “lived” in, then you need about $ 8.5 million. Built as a speculative house in 1860, 64 Perry Street was bought by a couple for their daughter and her groom, and it stayed in the family until the late 1940s, when the last descendant died. Executor of the property bought the house and later sold to Mr. Bradford and Mr. Galentine in 1951.

The townhouse, with incredibly few owners, has remained largely intact, it has not been made into smaller apartments, but the original mantels have been preserved, the floors, windows with stained glass and the beautiful stucco is also preserved.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.