INTERIORS LIFE

Borde for livet

Når man elsker træ i alle dens afskygning så meget som vi gør her på Bungalow5, så bliver man så glad om hjertet når man stiller bekendtskab med et dansk firma der tager kærligheden til træ meget alvorligt.

Bruunmunch, er ikke nogen ny virksomhed, men er først fornyelig begyndt at røre lidt på sig. Virksomheden udfordre det traditionelle på design, konstruktion og materialer i respekt for den danske designhistorie. De skaber borde der holder for livet, der alle er ”made in denmark”.

Bruunmunchs borde kan laves næsten som du vil, du kan mellem en række træsorter og andre overflade materialer, samt forskellige ben. Ja vist er det ikke billigt, men når man nu får en bord for livet, så er priserne yderst overkommelig.

Tæpperne er i øvrigt fra 7signs, som vi også har kigget på tidligere.

Tables for life

When you love wood in all its forms as much as we do here at Bungalow5, you are get so warm around the heart when you make acquaintance with a Danish company that takes the love of wood very seriously.

Bruunmunch, is not a new company but has only recently begun to stir. The company is challenging the traditional design, construction and materials in respect for the Danish design history. They create tables for life, which are all “Made in Denmark”.

Bruunmunchs tables can be created almost in any way you want, you can choose from a variety of woods and other surface materials, and various legs. Yes, it is not cheap, but when you get a table for life, then the prices are extremely affordable.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.