DESIGN

Bungalow5 ønsker glædelig jul!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul. Håber I får en hyggelig aften med god mad og gaver under træet.

Vi hygger selv med familie og venner og holder blogfri til og med 2. juledag. Mellem jul og nytår vil vi bruge tiden på at se tilbage på året, der er gået og også på at se lidt fremad.

Husk at deltage i vores kalenderlåge #24 – vi ved jo, at alle har travlt, så derfor er der udvidet tid til at svare. Vi modtager svar til og med 2. juledag, d. 26. december.

                                       {Source: Bo Bedre, Norge/Fotograf: Kenneth Havgaard}

Bungalow5 wishes a Merry Christmas!

We wish you all a merry Christmas. Hope you have a pleasant holiday with delicious meals and presents under the tree.

We are enjoying yourself with family and friends and will not be back before monday. Between Christmas and New Year we take a look back at the year that has passed and also look a little forward.

Remember to attend our advent calendar # 24 – we know that you are busy too, so there is extended time to respond. We will receive responses untill (including) the 26th of December.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply