DESIGN LIFE

Bungalow5 gæsteblogger på Scandinavian Chic

Dagny fra den norske blog Scandinavian Chic har inviteret os som gæstebloggere for at blogge om Code10 i København.

Scandinavian Chic elsker en stil, som de har døbt ”Den nye skandinaviske maksimalisme”. Kendetegnet ved denne indretningsstil er, at den fastholder de skandinaviske hvide omgivelser og de rene linjer, men kombinerer med kunst og antikviteter, og den lader generelt flere ting stå fremme som dekoration. I kan læse Dagnys indlæg om stilen her.

Vi har på Code10 valgt de ting ud, vi synes passer til den maksimalistiske stil, og I kan læse hele indlægget her.

                                                                        {Source: Bungalow5}

Bungalow5 as guest bloggers at Scandinavian Chic

Dagny from the Norwegian blog Scandinavian Chic has invited us as guest bloggers to blog about Code10 in Copenhagen.

Scandinavian Chic loves a style they have named “The new Scandinavian Maximalism”. The essential feature of this design style is that it maintains the Scandinavian white surroundings and the clean lines, but combined with art and antiques, and it allows generally more to stuff as decoration off the home. You can read Dagnys post about the style here.

We have chosen stuff from Code10, that we think fits the maximalist style, and you can read the entire post here.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.