TRAVEL

Cloth & Goods

Jeg bliver ved med at støde på nye udenlandske webshops med masser af spændende ting. Det er dog sjældent, at de leverer til Danmark, så mange må jeg desværre sortere fra. Men shoppen Cloth and Goods, som har base i hipsterbyen Portland, har nogle meget fine ting og leverer faktisk internationalt. Det første, jeg bed mærke i, var keramikken, hvilket nok ikke er nogen overraskelse for de faste læsere. Men der var også et foto og en illustration, som fangede mit øje. Det bedste ved de her mindre kendte, små webshops er, at man har mulighed for at erhverve sig nogle ting, som ikke alle har.

Via: Cloth and Goods

clothandgoods_bungalow5_01

clothandgoods_bungalow5_02

clothandgoods_bungalow5_03

clothandgoods_bungalow5_04 clothandgoods_bungalow5_05

I keep coming across new web shops abroad with lots of exciting things. But they rarely ship to Denmark, so unfortunately I have to deselect many of them. But the shop Cloth and Goods that is based in the hipster city, Portland, has some very nice things and actually deliver internationally. What first caught my attention was the ceramic, which is probably no surprise to our regular readers. But there was also a photo and an illustration that caught my eye. The best thing about these lesser-known small web shops is that you have the opportunity to acquire some things that not everyone has.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.