INTERVIEWS

Designer Portrait: Line Borella

Fuld af boblende energi, topprofessionel, idérig og supergod til at lytte. Og det er bare få af de positive ord, jeg kan sætte på Line Borella. Altså ud over, at hendes efternavn altid får mig til at tænke på Italien og solrige sommerferier. Line har hjulpet mig ud af mange kattepiner, som når jeg lige mangler en pris eller et high res photo tre sekunder i deadline, og det gør hun heldigvis stadigvæk (TUSIND TAK Line :)). Hun arbejder nemlig som Online og PR manager for Broste Copenhagen, og følger du firmaet på instagram, er det såmænd Line, der deler ud af deres mange tip og ideer.

bungalow5_1_lb

 

Hvorfor arbejder du med PR?

Jeg er vild med mit job, fordi der hele tiden sker noget nyt. Hvis der ikke sker noget, så opfinder jeg noget selv. Nye projekter og spændende opgaver giver mig energi, og jeg kan godt lide at se resultater med det samme.

Hvilke firmaer har du arbejdet for?

Under min uddannelse havde jeg et studiejob hos Danish Fashion Institute, hvor jeg var med til at opbygge Copenhagen Fashion Week. Her opstod også min interesse for online kommunikation, da jeg var med til at udvikle organisationens websites. Efterfølgende sad jeg fem år som PR-ansvarlig for Day Birger et Mikkelsen og Day Home, og her stod jeg bl.a. for shows, photo shoots og en relancering af deres hjemmeside.

bungalow5_4_lb

 

Hvordan fik du jobbet hos Broste Copenhagen?

Jeg var netop vendt tilbage på arbejdsmarkedet efter et år på barsel og startet som PR manager hos Designers Remix, da Broste Copenhagens kreative direktør ringede mig op og tilbød mig jobbet. Da jeg læste jobbeskrivelsen, kunne jeg ikke sige nej. Det passede perfekt på min profil.

bungalow5_5_lb

 

Hvad betyder design for dig?

Jeg er vokset op i et hjem med klassisk, dansk design. Og for mig går design og kvalitet hånd i hånd, så jeg vil hellere købe en dyr ting end mange billige. Jeg synes også, at det er vigtigt at forholde sig til bæredygtighed, både i forhold til produktion, arbejdsforhold, materialer og genbrug.

Hvilke tre design kan du ikke leve uden?

Altså i princippet kan jeg jo godt leve uden, men hvis jeg skal nævne tre ting, jeg er meget glad for lige nu er det: (desværre) min iPhone, min Broste Copenhagen ”Nordic”-tekande og min nye LLLP- seng.

bungalow5_2_lb

 

Hvad er det første, du tænker på mandag morgen?

Jeg øver mig i at vente med at tænke på arbejde, indtil jeg sætte mig ved computeren, men det er en svær øvelse. Jeg er ansvarlig for Broste Copenhagens sociale medier, og derfor er jeg ofte online i weekenderne, så mandag morgen i bilen står den på P1 og ingen arbejde.

Hvad er din største karrieredrøm?

At lave det jeg brænder for samtidig med, at jeg har masser af tid til min familie, og at dårlig samvittighed og stress bliver afskaffet.

Hvad er din sjoveste PR-relaterede oplevelse?

I sommer lavede vi et event i samarbejde med Bungalow5 og DesignTrade. Jeg elsker den slags udfordringer. Her var otte internationale bloggere blevet inviteret til København i forbindelse med den nye messe. Resultatet blev den skønneste middag hjemme i stylist Natalie Schwers vidunderlige Islands Brygge-lejlighed. Vi inviterede fotograf Line Thit Klein til at dokumentere aftenen, og Ida Lærke holdt et lille oplæg om Instagram og hendes profil. Derudover præsenterede Broste Copenhagens helt nye kampagnebilleder. Skal helt sikkert lave mere af den slags events … snart.

bungalow5_3_lb

 

Full of bubbling energy, top professional, inventive and a fantastic listener. These are just a few of the positive words I would use to describe Line Borella. And then perhaps that her last name always reminds me of Italy and summer holidays full of sunshine. Line has rescued me from a pickle I was in when I needed a price or a high res picture 3 seconds before deadline. Luckily she still helps me (THANK YOU SO MUCH Line :)). That is because she works as PR manager for Broste Copenhagen, and if you follow the company on Instagram, it is actually Line, who is sharing their hints and ideas.

Why do you work in PR?

I love my job, because constantly something new is happening. If nothing is happening, I make something up. New projects and exciting assignments give me energy, and I like to see results immediately.

Which companies have you worked for?

During my education I had a job with the Danish Fashion Institute, where I helped getting Copenhagen Fashion Week started. This spurred my fancy for online communication, while I was helping developing the organization’s website. After that I was responsible for PR at Day Birger et Mikkelsen and Day Home, where I managed shows, photo shoots and relaunching the company’s website.

How did you get the job at Broste Copenhagen?

I had just returned to work after one year of maternity leave and started as PR manager at Designers Remix, when Broste Copenhagen’s creative director called me and offered me the job. When I read the job description, I couldn’t say no. It matched my profile perfectly.

What does design mean to you?

I grew up in a home with classic Danish design. To me, design and quality go hand in hand, so I’d rather buy one expensive thing, than many cheap ones. I also think it is important to consider sustainability, both with respect to production, working environment, materials and recycling.

Which three designs are you not able to live without?

Well, in principle I can live without, but if I have to mention three things, right now it has to be (unfortunately) my iPhone, my Broste Copenhagen “Nordic” teapot and my new LLLP bed.

What is the first thing on your mind Monday morning?

I practice waiting to think about my work, until I sit down at my computer. But it is a difficult exercise. I am responsible for Broste Copenhagen’s social media and that’s why I’m often online during the weekend. So Monday morning in the car I listen to P1 and try not to think of work.

What is your biggest career dream?

To do what my heart desires, while at the same time having lots of spare time for my family, and that bad consciousness and stress is abolished.

What is your funniest PR-related experience?

Last summer we held an event in collaboration with Bungalow5 and DesignTrade. I love that kind of challenge. Eight international bloggers were invited to Copenhagen for the new fair. The result was the loveliest dinner party at the stylist Natalie Schwers’ beautiful Islands Brygge apartment. We invited photographer Line Thit Klein to document the evening, and Ida Lærke did a small presentation on Instagram and her profile. Also Broste Copenhagen presented brand new campaign images. I definitely have to do more of that kind of events… soon.

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Looking forward to Autumn with Broste Copenhagen ‹ Bungalow5
    June 4, 2015 at 08:01

    […] very well done, kan man vist roligt sige, om Line Borellas seneste år hos Broste Copenhagen. Det seneste katalog fra Broste bliver samtidig Lines sidste for […]

  • Leave a Reply