INTERVIEWS

Line Thit Klein

Et billede kan sige mere end 1000 ord. Er der nogen, der påstår. Som journalist og dermed forelsket i ord er jeg ikke altid lige enig, men nogle fotografer kan noget ekstraordinært. Sådan en fotograf er Line Thit Klein. Og hver gang jeg ser hendes billeder, hvad enten de er af lækre madretter eller smukke boligopstillinger, bliver jeg ramt af en fortælling af fin poesi. Kom lidt tættere på Lines univers her, og få hendes tips til, hvad et godt billede skal kunne. 

bungalow5_1_line

 

Hvad er din baggrund?

Jeg kommer fra en kreativ kunstner familie med højt til loftet. Min far har altid været en dygtig amatørfotograf og eksperimenterede meget med kunstfotografi. I mine teenageår fandt jeg ud af, at jeg kommunikerede rigtig godt visuelt, og da jeg fik mit første mørkekammer som 14-årig gik det ellers over stok og sten med at eksperimentere. Jeg blev uddannet som reklamefotograf 2002, og jeg har været selvstændig lige siden.

bungalow5_2_line

 

Hvorfor blev du fotograf?

Fotografiet er min kommunikerende platform. Det ligger mig lige for at fortælle i billeder, rettere end med brug af ord. På en eller anden måde er jeg tryllebundet af at fortælle ved brug af lys, stemninger, teksturer, materialer, følelser og nuancer. Derudover passer livsstilen mig rigtig godt. Hver dag er en ny dag, som aldrig ligner den forrige.

Er der noget, du aldrig vil tage et billede af ?

Der er altid billeder, som skal tages, og en historie, der skal fortælles. Jeg har meget stor respekt for de dygtige og talentfulde reportagefotografer, vi har i Danmark. Men jeg kommer nok aldrig til at lave tung reportage, såsom død og krig.

bungalow5_3_line

 

Hvad er den største udfordring som fotograf?

Det er meget vigtig at være tro mod sin egen stil som fotograf. Det kan godt være en udfordring, for du skal altid have en mening og altid finde på nyt uden af gå for meget på kompromis med dig selv og din stil. Men efterhånden er jeg nået til et punkt i min karriere, hvor jeg bliver valgt til opgaver netop pga. min kompetencer og mit eget udtryk, og det er rigtig dejligt.

bungalow5_4_line

 

Hvad er dit favoritbillede?

Jeg har ikke et enkelt favoritbillede, der er mange og de skifter hele tiden. Jeg kan være meget fascineret af smukt udført håndværk eller nogle helt specielle fine toner. Måske har jeg en lidt nørdet tilgang til det at have et favoritbillede. Jeg kan sagtens være fascineret af et bestemt billede, men lige så hurtigt kan jeg skifte over til noget nyt.

Hvilke karakteristika har dine fotos til fælles?

Det er nok min tendens til nordiske blålige toner, enkle linier og lækre materialer.

Hvilke egenskaber giver et godt billede?

Det er jo først fremmest fornemmelsen af at blive fanget ind i et univers. Der er også evnen til at fortælle en historie ud fra et enkelt øjeblik. Billedet skal provokere noget inde i dig, som beskuer, sætte minder i gang, få gang i ens følelsesregister. Men det kan også helt simpelt handle om rene linier og æstetik. Et billede, som er så fuldendt, at det kan stå helt og alene og bare være smukt.

bungalow5_5_line

 

Hvad er din største drøm?

Uhh, jeg har mange drømme og mål. De flytter sig hele tiden, og jeg flytter mig i takt med dem. Men udlandet banker på for mig nu, så jeg vil gerne have en god, international karriere op og stå.

 

A picture is worth a thousand words. Or so somebody claims. As a journalist and hopelessly in love with words, I do not always agree, but some photographers have extraordinary skills. Line Thit Klein is such a photographer. Every time I see her pictures, either showing delicious meals or beautiful interior design setups, I’m stunned by a sensation of fine poetry. Sneak a peak into Lines universe, and find out how she defines a great picture.

What is your background?

I’m from a creative family of artists. My father has always been a skilled amateur photographer and he experimented with art photography. During my teenage years I realized that I had strong visual communication skills and when I got my first darkroom at the age of 14, I was hooked and couldn’t stop experimenting. I was educated as an advertising photographer in 2002 and have been independent ever since.

Why did you become a photographer?

Photography is my communication platform. It comes naturally for me to express myself in pictures rather than words. In some way I’m spellbound by telling stories through the use of light, moods textures, feelings and nuances. And the lifestyle suits me well. Every day is a new day and never the same as the day before.

Is there anything you would never take a picture of?

There will always be pictures, which need to be taken, and a story that must be told. I have great respect for the skilled and talented reportage photographers we have in Denmark. But I will probably never do heavy reportages of death and war.

What is the greatest challenge as a photographer?

As a photographer it is very important to be true to your own style. This can be quite a challenge, because you are always required to have an opinion, and you must always come up with something new without having to compromise you and your own style too much. But I have come to a place in my career, where I’m chosen for an assignment because of my skills and my expression, which is quite nice.

What is your favorite picture?

I do not have a single favorite picture. There are many and they keep changing all the time. I can be very fascinated by a specific craftsmanship or some especially nice color tones. Maybe my approach to having a favorite is a bit geeky. I can very well be fascinated by a certain picture at one moment, at change to something new at the next.

Which characteristics do your photographs have in common?

That is probably my tendency for blue-ish, nordic tones, simple lines and fine materials.

What makes a great picture?

It is a sensation of being caught in a specific universe. It is also the ability to tell a story from one single moment. The picture must provoke something in you as a beholder; trigger memories, set off your emotions. But it can also be just about clear lines and aesthetics. A picture, which is so perfect that it can stand alone and just be beautiful.

What is your biggest dream?

Uhh, I have many dreams and goals. They change all the time and I change along with them. Right now I would like to start an international career.

 

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply
  Mikkel
  December 5, 2013 at 18:04

  Hvilket mærke er de mange farvede vaser?

  • Reply
   Allan
   December 5, 2013 at 19:03

   Det er Broste

 • Reply
  2013 in review: The Interviews ‹ Bungalow5
  December 27, 2013 at 10:47

  […] 06 | Designer Portrait: Line Thit Klein. 07 | Designer Portrait: Mette Thomsen. 08 | Designer Portrait: Bettina Færgeman. 09 | Designer Portrait: FurnID. 10 | Designer Portrait: byKATO […]

 • Reply
  Christmas Wish List Series: Line Thit Klein – Bungalow5
  December 20, 2016 at 15:50

  […] to know Line a little bit more in the interview here. So I have asked a bunch of my favorite people to share their personal wish list this year and […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.