DESIGN INTERIORS

DIY: Magazine Storage

Da vi sidste weekend fejrede min datters 13 års fødselsdag, var der en enkelt gave i bunken, der ikke var helt ny (og ikke kunne byttes, hæ, hæ). Hun manglede noget opbevaring til sine blade og kataloger, som gerne ligger spredt på gulvet. Hun har tidligere haft en væghængt en, men lad os se det i øjnene, hun kommer jo ikke til at samle dem pænt der. Hun elsker selv de store stakke på gulvet, men det bliver jo også lidt upraktisk, når støvsugeren ind i mellem kigger forbi. Det skulle være anvendeligt for hende og passe i de nye grafiske rammer, hun godt kan lide, så resultatet blev en malet trækasse med påmonterede hjul – lige til at smide magasiner i og rulle hen til skrivebordet, sovesofaen, eller hvor hun nu vil have den.

//

Last weekend when celebrating my daughter’s 13th birthday, there was a single gift in the pile that was not entirely new (and could not be exchanged in any store…). She needed some storage for her magazines and catalogs, which usually would lie scattered on the floor. She previously had a wall-mounted one, but let’s face it, she’s not going to pick them up from the floor and arrange them nicely there. She loves the big piles directly on the floor, but that is also a bit impractical when the vacuum cleaner is dropping by once in a while. It had to be practical and fit in the graphical style that she likes, so the result was a painted wooden box with mounted wheels – just to throw magazines in, and scroll to the desk, the sofa bed or wherever she wants to put it.

(Photos: Bungalow5)

Bungalow5 DIY Magazine Storage

Bungalow5 DIY Magazine Storage

Kassen var en, der for længe siden er blevet monteret hjul på, men den har bare stået og samlet støv i kælderen stort set siden vi flyttede ind for efterhånden syv og siden.

En lille guide til, hvad jeg gjorde:

//

The wooden box was one that has been mounted on wheels a long time ago, but it has just been collecting dust in the basement pretty much since we moved in about seven years ago.

Here is a small guide to what I did:

Bungalow5 DIY Magazine Storage Instructions

1) Jeg har engang malet kassen hvid, men den var lidt slidt og var blevet gullig ved knasterne, da jeg ikke havde grundbehandlet den ordentligt med knastelak dengang, som man bør skal med ubehandlet træ, som skal males – i hvert fald, når det skal males hvidt! Men nu var den malet, så det eneste, jeg gjorde, var en grundig rengøring og slibning.

2) Montering af hjul i bunden. Jeg vil anbefale hjul i gummi (i stedet for de hårde i plastik), så kassen kører lydløst og ikke ridser gulvet.

3) Jeg valgte at male med sort tavlelak, da jeg elsker det matte, sorte udtryk, det giver, når malingen er tørret op. Hav god tålmodighed – malingen glinser meget som våd (og det ligner l….), men den skal nok blive mat. Og nej, et enkelt lag gør det langt fra. Regn med mindst 3 lag med slibninger i mellem.

4) Jeg ville gerne have en eller anden form for dekoration, så valgte en nem og enkelt trekant, som jeg markerede med malertape.

5) Forsegl kanten ved at male på kanten af malertapen, så bliver kanten helt skarp, når malertapen fjernes.

6) Mal til sidst med kontrastfarven og fjern tapen, når malingen er tør.

//

1 ) I once painted the box white, but it was a bit worn and was yellowish by the knots in the wood, because I did not treat it properly with a coat to cover the knots as you should do if you want to paint untreated wood – at least when you want to paint it white! But now it was already painted, so the only thing I did was a thorough cleaning and some sanding.

2 ) Mounting the wheels on the bottom. I recommend some soft rubber wheels (instead of the hard plastic ones), so the box can be moved silent and does not scratch the floor.

3) I chose to paint with black blackboard paint, since I love the matte black expression when the paint has dried. Please be patience – the paint glistens much as wet (and it looks like s…) but it is going to be matte. And no, a single layer is not enough. Count on at least 3 layers with sanding in between.

4) I wanted to have some kind of decoration, so I chose an easy and simple triangle, which I marked with masking tape.

5) Seal the edges by painting on the edge of the masking tape, then the edge will be sharp when the tape are removed.

6) Finally paint with the contrasting colour and remove the tape when the paint is dry.

You Might Also Like

3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.