DESIGN INTERIORS

DIY: Origami…

… Origami er måske så meget sagt, men jeg er blevet ret inspireret af diverse papirfolderi, som især indretningsstylister bruger for tiden, og med mit begrænsede kreative talent, kastede jeg mig over et projekt, hvor jeg er sikker på, at de allerfleste kan være med. Jeg husker dem mest fra min skoletid ( jeg er ikke engang sikker på, at de havde et navn? Min datter kalder dem flip-flap…), hvor vi foldede, markerede med tal og små citater som “du er sød”, som man kunne være heldig at lande på.

I dag har jeg forsøgt mig med en version, hvor der kun er udtryk og ingen funktionalitet. Jeg har brugt en katalogside i tyndt karton, og jeg synes det sort/hvide motiv giver et godt spil i det færdige resultat. Skulle I have glemt, hvordan man folder, har jeg lagt en lille billedvejledning ind, som jeg håber, I kan bruge?

1: Du skal bruge et ark papir og en saks.

2: Fold papiret mod kanten, så du får et kvadrat.

3: Klip det overskydende papir fra, så du står tilbage med et kvadrat, der er foldet sammen diagonalt.

4: Fold papiret sammen i den modsatte diagonal, så det ser ud som på billedet.

5: Fold hvert hjørne ind mod midten.

6: Vend papiret og fold igen hvert hjørne ind mod midten.

7: Fold figuren sammen på midten på begge leder.

8: Stik fingrene ind i hullerne og form figuren.

Rigtig god fornøjelse!

Photos: Bungalow5

Bungalow5 DIY origami

Bungalow5 Origami

Bungalow5 Origami

Bungalow5 DIY origami

Bungalow5 DIY origami

 

… Origami is perhaps not the right word, but I have been quite inspired by various artistically folded paper, which is particularly used by many interior stylist these days. With my limited creative talent, I chose a really easy project where I am sure that all of you will be able to join. I mainly remember them from my time in school (I’m not even sure that they had a name? My daughter calls them flip- flaps), where we folded, marked the sides with numbers and wrote small quotes like “you’re cute ” that you could be lucky enough to land on.

Today I tried it with a version where focus is only at expressions and no functionality. I’ve used a catalog page of thin cardboard, and I think the black/white design gives a nice look to the final result. Should you have forgotten how to fold, I have made a small guide with explanations and images. I hope is illustrative enough to use?

1: You need a sheet of paper and a scissor.

2: Fold the paper toward the edge to make a square with sides of equal length.

3: Cut the excess paper off so you are left with a square that is folded diagonally.

4: Fold the paper along the opposite diagonal, to make it look like in the picture.

5: Fold each corner to the center.

6: Turn the paper and fold over each corner to the center.

7: Fold the figure in halves in both directions.

8: Insert your fingers into the holes and form the shape.

Enjoy!

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.