DESIGN

est # 6

Den 6. udgave af det australske onlinemagasin est er lanceret med masser af inspiration og fashion som tema.

Jeg er særligt begejstret for forsidebilledet i det lyse miljø med klare, men diskrete farveelementer. Læs hele nummeret her.

 

 

The Australian online Magazine est # 6 is released with lots of inspiration and a special fashion issue.

I simply love the cover – a light environment with distinct but subtle colour elements. Read the full issue here.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.