DESIGN

Et smart move?

Det var måske ikke helt meningen at fokus skulle flyttes fra Marcel Wanders krystal lysestager mv., men det er i hvert fald tilfældet her, hvor der er opsat små meget detaljeret figurer op rundt om det det i virkeligheden handlede om.

Måske et smart move, for jeg ville nok ikke have stoppet op, for at se på de mildest talt rædsler af krystal… Yuuurk! Men synes idéen med små figurer er rigtig sjov, og man kunne jo sagtens lave noget lignende i hjemmet… bare jeg havde gemt det gamle tin legetøj… okay, så gammel er jeg nu heller ikke, hvornår legede man egentlig med tin legetøj?

 

 {source: Marcel Wanders via mocoloco}

Maybe this was not entirely intended to take focus from Marcel Wanders crystal candlesticks, etc. But it was certainly the case here, where small highly detailed figures were set up around what it really was all about.

Maybe a smart move, because I probably would not have stopped to look at the horrors of crystal… Yuuurk! But think the idea of small figures are really fun and you could surely do something similar at home… only had I saved my old tin toys… okay, I am not that old, when did you actually play with tin toy?

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.