DESIGN

Fokus/Trend 2012: Træsorter

Jeg tror ikke at vi vil se noget fuldstændig nyt og anderledes i 2012, blot følge den vej vi allerede er på med lyst nordisk interiør. Til trods for den nordiske stil, har vi dog flittigt brugt træsorter så som valnød, teak, wengé og bambus de sidste par år. Denne trend tror jeg stille er ved at dø ud, eftersom vi har en voksende omtanke for miljøet. Træsorter der er ved at dø ud på grund af overforbrug og træsorter der ikke findes i vores nærområde, men skal transporteres langvejs fra med skibe, og derved forurener miljøet – skal erstattes af vores gode nordiske træsorter. Hvorfor bruge wengé, når røget eg har det samme udtryk? I 2012 bliver der stillet mange krav til vores møbler og interiør – holdbarhed, kvalitet, æstetik og miljøvenlighed. Men jo flere krav vi stiller til vores køb, jo flere penge må vi af med. Derfor tror jeg også at der vil udvikle sig en trend der er mere fokuseret på det klassiske og langtidsholdbare udseendemæssigt, et møbel vi forestiller os at vi kan holde ud at se på i mange år, men ikke regner med at skifte ud næste gang trenden vender. Træspild er også et andet fokusområde jeg tror på at vil få øget omtale i 2012. Ansvaret ligger hos dem der producere vores møbler, men også hos køberen. Hvis man skal formindske træspild vil det også sige at man ikke skal se knaster og uregelmæssigheder i træet som en fejl der skal fjernes og skæres væk, men som et karaktertræk hos træet som er med til at gøre møblet unikt.

Alt i alt er mit bud på 2012 inden for træsorter, at vi vil se mange flere møbler der benytter nordiske træsorter, samt at designet vil blive strammet op til et mere klassisk udtryk, der har en langtidsholdbarhed i sin æstetik. Endvidere vi vil se møbler og interiør dukke op med ”fejl” eller skønhedspletter, som vi som forbrugere må lære at elske og sætte pris på.

Jeg har lånt lidt billeder fra Københavns Møbelsnedkeri, eftersom at jeg synes at de er supergode til at bruge eg på nye og spændende måder.

//

(source)

I do not think that we will see something completely new and different in 2012, I think that we will in large scale follow the path we are on with the light Scandinavian style. Despite the Nordic style, we have extensively used woods such as walnut, teak, wenge and bamboo in the last few years. This trend, I think is quietly dying out because we have a growing concern for the environment. Wood species that are dying out due to overuse and wood that can’t be found in our near environment, and therefore must be transported long distances by ship, thereby polluting the environment – must be replaced by our own Nordic wood types. Why use wenge when smoked oak has the same expression? In 2012 we will have many demands for our furniture and interiors – durability, quality, aesthetics and environmental friendliness. However, the more demands we make for our purchases, the more money we end up paying. I therefore believe that there will evolve a trend that is more focused on the classic and long lasting appearance, a piece of furniture we imagine that we bear to look at for many years, but do not plan to replace the next time the trend turns. Wood waste is another term that I believe will be in focus in 2012. The responsibility lies with those who produce our furniture, but also with the purchaser. To reduce the waste of wood you must be able to see knots and irregularities in the tree as an a characteristic that makes the furniture unique, but not as an error to be removed.

All in all, my bid for 2012 in the types of wood, is that we will see many more furniture made of wood from the local area. Also the design will be tightened up to a more classic expression that has a long lasting shelf life. Furthermore, we will see furniture and interiors with “errors” or characteristics that we as consumers must learn to love and appreciate.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Camilla
    December 30, 2011 at 16:19

    Der findes rigtige mange fine møbler i sær borde i genbrugstræ, men denne bolig hvor hele stuen er bygget op i egetræ er også en fin løsning. http://styleitems.wordpress.com/2011/12/28/arkitektens-hjem/

  • Leave a Reply