INTERIORS SpringCure 2011

ForårsKur 2011: Weekendlektie: Kontoret og børneværelset

Uha, jeg må straks krybe til bekendelse og indrømme, at det var mig, der ikke fik lagt weekendlektien op i går – samtidig med at jeg i løbet af ugen har gået og tænkt på, hvilken halsløs gerning det er at tage kontor og børneværelset i samme uge, hvis man både har kontor og flere børn!

Nå, men vi må prøve at fokusere på det vigtigste… nemlig oprydning og organisering. Rengøring er selvfølgelig det sædvanlige, men det er jo alligevel ikke til at komme til, før der er ryddet ordentligt op.

                                                                                   {Source: RUM}

Kontoret/Arbejdspladsen:

 • Det evindelige problem: papirer… Køb en lille arkivboks hos boghandleren eller en pæn æske, hvis du ved, at du bare ikke er typen, der straks får sat alle vigtige papirer i et ringbind. Så er det alligevel samlet ét sted, hvor der trods alt er overskueligt. Sorter som minimum dine papirer i aktuelt, til arkiv og til udsmidning.
 • Ryd op på dit skrivebord og overvej, hvad der skal stå fremme, og hvad der hører bedre hjemme i en skuffe. Prøv at samle nogle ting i små grupper, der både er praktiske og dekorative og skaber lidt hyggestemning omkring din arbejdsplads. Og sørg naturligvis for, at der er plads til en kaffekop!
 • Ryd op på dit virtuelle skrivebord og på din computer i det hele taget. Udnyt at vi efterhånden får eller kan få de fleste ting elektronisk i dag og lav et overskueligt arkiv. Husk backup!

 

                                                                   {Source: Sköna Hem}

Børneværelset:

 • Beslut dig til, hvor meget børnene, eller rettere deres legetøj, skal fylde i stuen. Lav et fast hjørne eller faste kasser, så der nemt kan ryddes op i stuen efter leg. Begræns legetøjet til den plads, du beslutter dig til. Skal der andet ind og bo i stuen, må det bytte plads med noget af det, der er i stuekasserne.
 • Lav – i samarbejde med dit barn – en oversigt over, hvad der skal stå hvor på værelset. Brug gerne dymostrimler eller små tegninger til at markere tingenes plads, igen så børnene selv kan være med til at holde orden. Få sorteret alt legetøj der ikke længere er alderssvarende fra og sælg det, forær det væk eller gem det på loftet, hvis der er eller forventes mindre søskende. Jeg har selv en tendens til bare at sætte nyt ind og glemmer alt for tit at få fjernet det, som min datter er blevet for stor til.
 • Rengør legetøjet. Har du en opvaskemaskine, er den glimrende til rigtig meget. En vaskemaskine kan også være brugbar, hvis du bruger en vaskepose (sådan en til BH’er).

 

Spring Cure 2011: Weekend Homework: The Home Office and the children’s room

Oh, I must immediately admit that it was me who didn´t posted the weekend homework yesterday – in the same time as I during the week have been thinking about what hopeless deed it is to do the home office and children’s room in sthe ame week, if you have both a home office and several kids!

Well, we must try to focus on the main tasks … organizing. Cleaning is of course the usual, but it’s still not going to get done before the rooms are well organized.

Home Office/Working Space:

 • The eternal problem: the papers … Buy a small file box at a bookstore or a nice box, if you know that you are just not the type who immediately puts all important papers in a binder. In a box it is still, after all, manageable. Sort your papers at least in 3 kind: papers fo current tasks, papers to archive and papers for discarding.
 • Clean up your desk and consider what should be out in the open and what belongs in a drawer. Try to collect some things in small groups that are both practical and decorative, creating a little cozy atmosphere around your workplace. And be sure of course that there is room for a coffee cup!
 • Clean up your virtual desktop. Enjoy that we now have or can get most things electronically today and make a manageable archive. Remember backup!

The Children’s Room:

 • Decide on how much space the kids, or rather their toys should have in the your living room. Make a special corner with some boxes, which can be easily be filled up after playing. Limit the toys to this place. Is there anything else your kid wants to have in the living room, it must trade places with some of the stuff in the living room boxes.
 • Make – in agreement with your kid – an overview of what should be placed where in the children’s room. Use text or small drawings to mark the space, again to help the children to keep all their stuff in order.
 • Get all toys sorted that are no longer age-appropriate. Sell it, give it away or put it in the addic, if there are younger siblings. I myself have a tendency to just put new stuff in my daugther’s room and forget too remove the things she has outgrown.
 • Clean the toys. Do you have a dishwasher, it is excellent for many things. A washing machine can also be useful if you use a laundry bag (you know the ones for bras).

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.