INTERIORS SpringCure 2011

ForårsKuren 2011: De første tanker – kontoret og børneværelset

I denne uge kaster vi os i ForårsKuren både over kontoret og børneværelset. De to må altså dele uge, så vi kan mærke fremdrift og snart se en ende på projektet. Nogle er jer er givetvis ikke i den luksussituation at have et helt rum som kontor, og så er det jo bare arbejdspladsen i koncentrerer jer om. Mange af jer har ikke børn, og så er der bare bedre tid til kontoret – eller til at få indhentet det I ikke lige fik nået i de andre uger af ForårsKuren!

Som altid lægger vi ud med de første tanker. Jeg håber ikke, at I synes, at det er for langhåret at gøre sig tanker om det, der skal ske flere dage frem i tiden, men det er virkelig vores erfaring, at man opnår det bedste resultat ved på forhånd at have lagt en realistisk plan over, hvad man gerne vil nå. For nogle vil det være overordnede mål med et rum, for andre en konkret tjekliste, som der kan hakkes af ved, efterhånden som de forskellige opgaver er løst.

Kontoret:

 • Hvad er det for et arbejde, der skal udføres ved arbejdspladsen? Er du studerende? Arbejder du hjemmefra af og til eller altid? Eller bruger du den mere bare til at sidde og surfe på computeren, betale regninger og den slags?
 • Hvad skal du (udover en bordplade og en computer) bruge til dit arbejde. Er tingene inden for rækkevidde?

 

                   {Sources: Billede 1: All Things Stylish, Billede 2: Where the Lovely Things Are}

Børneværelset:

 • Er værelset alderssvarende i forhold til det barn, der bor der? Husker du at fjerne tøj, legetøj og andre ting, som barnet er vokset fra?
 • Bruger barnet reelt værelset, eller er det primært til at sove i og til at opbevare legetøj?
 • Er opbevaringen i værelset optimal? Er der et system i opbevaringen, der er til at forstå for både barn og voksne? Er opbevaringen tilgængelig, så barnet selv kan vælge, hvilke ting, der skal tages frem – og ikke mindst lære at rydde op efter sig?

 

 

                                                                      {Source: Boligliv}

The Spring Cure 2011: Initial Thoughts on the Home Office and the Children’s Room  

This week, we throw ourselves into the home office and the children’s room as Spring Cure rooms. The two kind of rooms must share the same week to soon see an end to the project. Some of you are probably not in the luxury position of having an entire room as an office, and then it’s simply your working space you must take action on. Many of you haven’t got children, and then there’s just more time for the office – or to finish things from the other rooms, you haven’t yet have the time to finish during the Spring Cure!

As always we start with the first thoughts. I hope you don’t think it’s too strange to speculate about what will happen several days from now, but it really is our experience that you’ll get the best results by first having made a realistic plan on what you want to obtain. For some it will be more like an overall goal of a room, for others a practical checklist where you can mark the different task along the way.

Home Office:

 • What kind of work do you have to perform at the working space? Are you a student? Do you work from home occasionally or always? Or do you use it more just to sit and surf at the internet, pay your bills and that kind of stuff?
 • What do you need (besides table space and a computer) to use for your work. Are things within reach?
   

Children’s room:

 • Is the room age appropriate in relation to the child who lives there? Do you remember to remove clothes, toys and other things that the child has outgrown?
 • Does the child actually use the room, or is it primarily for sleeping and for storing toys?
 • Is the storage in the room optimal? Is there a system of storage that is understandable to both child and adults? Is storage available, so the child can choose which things to play with – and not least, learn to put back in order when they have finished playing?

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  jeanett p
  April 9, 2011 at 12:40

  Næææ, et fint billede hjemme fra mig. (eller rettere min datters værelse) Tak til Jer for altid fantastisk inspiration! Mvh Jeanett

  • Reply
   T
   April 9, 2011 at 15:20

   Tak for rosen og ikke mindst for de inspirerende børneværelser, du har leveret til alles glæde. Har da også set din søns fine værelse rundt omkring 🙂

  Leave a Reply