INTERIORS SpringCure 2011

ForårsKuren 2011: Entréen – Weekendlektie

“Det var da godt nok lang tid, I skal bruge på mental opvarmning”, sagde min mand, da han læste mandagens indlæg!
Det er selvfølgelig frit for enhver straks at kaste sig over ugens rum, men vi tror, at de fleste nok først for alvor har tiden i wekenden, så derfor er udgangspunktet, at vi lægger en “weekendlektie” op hver torsdag.

Nu hvor det er tid til at gå fra tanke til handling, så hav stadig dine tanker om, hvordan du gerne vil have det med, når du kaster dig over den praktiske del.

                                                                   {Source: Hus&Hem}

Opgaver:

 • Rengøring
 • Oprydning og organisering

Rengøring:

 • Tør evt. spindelvæg ned
 • Aftør ting i rummet, fx. kommode, knagerække, lampe
 • Vask dør og karme – også på den udvendige del af døren
 • Støvsug og vask gulv
 • Bank løse tæpper
 • Tør vægge og evt. loft over med en fugtig klud
 • Og er du virkelig seriøs mal – eller pletmal, de steder hvor det trænger

Oprydning og organisering

 • Tjek at din entré er klar, når du lander i den, dvs. som minimum indeholder en måtte til at tørre skoene af, knager af en eller anden art,
  og et sted, hvor du kan lægge nøgler og dagens post
 • Se på de ting, der opholder sig i din entré lige nu. Skal der være plads til det hele? Hvad kan sorteres fra? Ville jo ønske, at huer og vanter kunne pakkes væk, men det er nok en postgang for tidligt! Få lagt ting, der ikke skal have fast plads i entréen væk. Og smid ting, der er i stykker ud.
 • Hvis det ofte roder, hvad er det så, der skaber rod? Manglende opbevaring? Reklamer? (Nej tak til reklamer kan anbefales). Løs problemet!

Husk at tage nogle før og efter billeder, så det bliver tydeligt for dig, hvad din indsats har betydet. Og del dem meget gerne med os og de andre læsere ved at sende dem til os på info [@] bungalow5.dk

Følg også med i morgen, hvor der er flere tips til at gå til opgaven!

Spring Cure 2011: The Hall – Weekend Homework

“It is really a long time spending on mental warming”, my husband said when he read Monday’s post!
Of course everyone should feel free to immediately start with the room of the week, but we thought that most people haven´t really got the time before the weekend. The starting point will be every Thursday, where we will post the “weekend homework”.

Now it’s time to leave the thoughts and continue to action, but use your thoughts on how you want it to be when you jump to the practical part.

Tasks:

 • Cleaning
 • Organization

Cleaning:

 • Wipe away any cobweb from spiders
 • Wipe all items in the room, eg. dresser, coat rack, lamp
 • Wash the door and frames – also on the outside of the door
 • Vacuum and wash the floor
 • Bank rugs
 • Wipe walls and ceiling with a damp cloth
 • And are you really serious paint – or paint single spots where it´s needed

Organization

 • Check that your hall is ready when you land in it. It must at least contain a doormat where you can wipe off your shoes, a coatrack or hooks and a place where you can put your keys and the daily mail
 • Look at the stuff that is in your hall right now. Should there be room for it all? What can be sorted away? I would certainly hope that hats and mittens could be packed away, but it’s probably too soon! Remove stuff that doesn’t belong permanently in the hall. And get rid of things that are broken.
 • What is it, that creates mess? Lack of storage? Printed ads? (No thanks to printed ads
  are recommended if it´s possible – as it is here en Denmark). Solve the problem!

Remember to do some before and after images, so it becomes clear to you what your efforts have meant. And share them with us and our other readers by sending them to us at info [@] bungalow5.dk

Also follow us tomorrow, where there are several more tips to do the job!

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply
  maria helgstrand
  March 23, 2011 at 12:41

  Hej
  Jeg er ved at indrette min skønne nieces værelse og faldt over denne tapet.
  Ved I hvem der har lavet den???

  Solskins hilsen fra
  Maria og Klara

 • Reply
  T
  March 23, 2011 at 13:06

  Hej Maria og Klara

  Dejligt at høre 🙂
  Tapetet hedder ”Jungle Leaves” og koster 299 kr/kvm (det købes efter væggens mål) hos Mr Perswall her:

  http://www.mrperswall.se/sok/jungle%20leaves

  Mange hilsner fra Tine

 • Reply
  Gitte Saaby Kjær
  December 3, 2012 at 16:33

  Hey, flot entre! Hvor er møblerne fra? Især den fine bænk og kommode?

  • Reply
   Tine
   December 3, 2012 at 19:55

   Jeg ved det desværre ikke.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.