DESIGN

Formland Autumn/Winter #9: Royal Copenhagen

Royal Copenhagen har set det, de unge og trendy efterhånden har gjort et stykke tid, nemlig at matche de forskellige stel på kryds og tværs, fx et arvet musselmalet stel suppleret med det moderne mussel mega. De lancerer nu et fast koncept, som de passende har kaldt: Mix and Match, og som bl.a. betyder, at man fremover vil kunne købe sæt på tværs af stel, fx tre termokopper med en hvid riflet, en traditional musselmalet og en mussel mega. Derudover har de lanceret Louise Cambells farverige elements-stel i en ren blå version, i den samme blå farve som det øvrige musselmalede, så der blive endnu mere at mixe imellem.

Selvom jeg selv længe har samlet det blå mussel mega, kunne det næsten få mig til at fortryde, da jeg så opdækningen i den sorte version. Klassik, råt og i perfekt balance mellem det feminine og maskuline. Og perfekt i sammenhæng med de røgfarvede glas. Jeg havde nok tænkt mig om en ekstra gang, hvis jeg først havde startet min samling nu…

Endelig vil vi fremhæve julebordet. Egentlig er julestellet en tand for pyntet for os, men vi kunne hurtigt blive enige om, at omgivelserne var helt perfekte for en god julemiddag. Stadig naturelementer, ikke i nipsform, men som store, bærende elementer med gevir og rensdyrskind.

Royal Copenhagen has seen what the young and trendy has been doing for a while: Mixing the different dinnerware, such as an inherited blue fluted base supplemented with the modern fluted mega. They are now launching a concept appropriately called: Mix and Match, which means that you will be able to buy sets of mixed items, e.g. three thermo cups with one white plain, one traditional blue fluted and one blue fluted mega. Additionally, they launched Louise Campbell’s colorful elements-dinnerware in a pure blue version in the same blue color as the rest of the Blue Fluted, so there will be even more items to mix and match.

Though I have for a long time collected the blue fluted mega, it could almost make me regret when I saw the table set with the black version. Classic, raw and in perfect balance between the feminine and the masculine. And perfect in conjunction with the smokedcoloured glass. I think I would have considered one more time, if I had to choose again to start a collection…

Finally, the Christmas table deserves to be highlighted. Actually, the Christmas tableware is a bit too ornamented for us, but quickly agreed on that the surroundings were perfect for a nice Christmas dinner. Still elements from the nature, not the small trinkets, but large structural elements with antlers and reindeer skins.

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Ann-Sophie
    August 26, 2011 at 12:27

    WOW! Er syg med juleopdækningen! Ja tak, sådan skal den da skæres..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.