INTERIORS

Home Pics: Week 15

Så startede påskeferien for mig. Dejligt og tiltrængt, både i forhold til at geare lidt ned, men (desværre) også i forhold til oprydning og rengøring, som det meste af dagen i dag er gået med. Når man først er i gang, er det jo egentlig ikke så slemt, og samtidig er der jo masser af tid til at få gjort sig nogle tanker om ting og indretning.

Jeg har altid haft det rigtig svært med udtrykket “et hus/lejlighed/rum/ting med sjæl”. Hører og læser det konstant, men det virker så forkert på mig. Bygninger, rum og ting har ikke sjæl i min verden. De kan være smukke, storslåede, have historie osv., men sjæl? Ah, det hører nu alligevel mennesket til. Derfor blev jeg så opløftet af artiklen om Mogens Lassens villa i det seneste nummer af Rum. Ikke alene et fantastisk smukt hus, men artiklen citerede også Mogens Lassen for at have sagt, at arkitektur ikke handler om stil, men om rum, der virker på sjælen. Se det gav mening for mig! Storheden i arkitektur og design handler ikke om sjæl i træ eller mursten, men om, hvordan en bolig og dens indretning påvirker os. Hvad enten vi er til arvestykker, stilrent design eller et farverigt univers, så er der noget, der føles mest rigtigt for os i indretning – og præcis derfor er smag og behag også så forskellig.

Jeg fik også tid til at reflektere over min egen indretning, og om hvordan jeg har flyttet mig alt for langt væk fra mit eget funktionelle udgangspunkt. Hvor mange ting har vi egentlig behov for? Jeg tør eksempelvis ikke engang skrive, hvor mange skåle jeg talte det til, da køkkenet fik en overhaling. Nu er der ryddet ud, og så er der sikkert en anden, der har behov for en skål! Min ambition (og dem kan man jo få nogle stykker af, når man pludselig har flere timer til rådighed med sine egne tanker) er at arbejde med tanken om funktionalitet og behov, når jeg rydder op i resten af huset. Skulle jeg komme til at tidspunkt i mit liv, hvor jeg for alvor kan komme rodet til livs?

//

The Easter holidays has now finally arrived for me. Wonderful and much needed in relation to some relaxing but (unfortunately) also in relation to cleaning and decluttering, as most of my day today was spend doing. Once you have started, it’s really not that bad, and there’s plenty of time to think about stuff and decor.

I have always had great difficulty with the phrase “a house / flat / room / thing with soul”. I hear and read it constantly, but it seems so wrong to me. Buildings, spaces and things haven’t got any soul in my world. They can be beautiful, magnificent, come with a great story etc., but soul? I think soul belongs to humans. Therefore, I was so pleased to read the article on Mogens Lassen’s villa in the latest issue of Danish Rum. Not only a fantastic and beautiful house, but the article also quoted Mogens Lassen of saying that architecture is not about style, but about space, which acts on the soul. That makes ​​sense to me! The greatness of architecture and design is not about the soul of wood or bricks, but about how a home and its decor affect us. Whether we are into heirlooms, stylish design or a colourful universe, there is always something that feels more right for us in decor – and that’s exactly why our tastes are different.

I also had time to reflect on my own decor, and how I’ve moved too far away from my own functional basis. How much stuff do we actually need? I dare not even write, for example, how many bowls I counted when I was cleaning the kitchen. Now I’m finished, and there’s probably someone else who actually needs a bowl! My ambition (and those ones can get big when you suddenly have several hours available with your own thoughts) is to work with the idea of ​​functionality and needs when I take a look on the rest of the house. Should I really reach a point in my life where I can really get rid of all that’s unnecessary?

Photos: Bungalow5

Bungalow5 Home Pics Week 15

Bungalow5 Home Pics Week 15

Bungalow5 Home Pics Week 15 c

Bungalow5 Home Pics Week 15

You Might Also Like

5 Comments

 • Reply
  Punctuation Mark
  April 14, 2014 at 06:45

  I know what you mean… I cleaned my desk this weekend and was amazed at how much stuff accumulated over a few days… Happy Monday!

  • Reply
   Tine
   April 14, 2014 at 13:58

   I will try to make decluttering my new mantra – and try to reflect a little more om generel consummering… I nice Monday to you too!

 • Reply
  Christina
  April 14, 2014 at 08:04

  Må vist huske at købe Rum med hjem i dag, for jeg vil gerne læse om Mogens Lassens villa.

  • Reply
   Tine
   April 14, 2014 at 13:55

   Kan varmt anbefales 🙂

 • Reply
  INTERIOR JUNKIE » Vrijdagmiddag Inspiratieboost
  May 16, 2014 at 14:00

  […] 1. La Maison d’Anna G. 2. The Merry Thought. 3. Blood and Champagne. 4. Cool Mom Picks. 5. The Design Files. 6. Wit & Delight. 7. Klonblog. 8. Bungalow 5. […]

Leave a Reply to INTERIOR JUNKIE » Vrijdagmiddag Inspiratieboost Cancel Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.