INTERIORS

Home Pics: Week 17

Nu blev I jo snydt for Home Pics sidste søndag (og i det hele taget for opdateringer fra min side, mens jeg har været væk, sorry!), men nu er jeg landet i Danmark og kufferterne er netop pakket ud. Puha, hvor havde jeg glemt hvor hård hjemturen fra New York er, når man stort set ikke sover på vejen… Men bortset fra de forfærdelige begivenheder i Boston, var det en helt igennem fantastisk tur!

Så jeg må tidligt i seng i dag – men inden da lige et par kig på nogle af de ting, der lå i kufferten.

Keramikken er fra Brooklyn-baserede designer og keramiker Johanna Flores. Jeg havde set hendes ting på nettet inden vi rejste, og spurgte hende hvor i New York, jeg kunne se det. Indtil videre er det kun til salg på nettet, men Johanna var så sød at foreslå at mødes i NYC, mens vi var der, og det sagde jeg selvfølgelig straks ja tak til. Keramikken er delikat med ru overflade på ydersiden og glaseret indvendigt – meget enkelt og meget skandinavisk, synes jeg. Johanna fortalte dog også, at hun faktisk sælger mest i Europa, og at mange amerikanerne nok skal have lidt mere tid til at vænne sig til den spartanske stil. Johannas keramik kan købes via Etsy og hos LEIF.

Når jeg er på ferie, elsker jeg altid at finde nye, grafiske kort til opslagstavlen, og der kom også en håndfuld med hjem denne gang. Hvad den store kuvert fra Bookmarc indeholder, skal jeg nok vende tilbage til…

Og endelig et af mine favoritkøb – et lille fuglekranium fra en helt igennem fantastisk butik, som jeg også nok skal vende tilbage til. Jeg skal i det hele taget have tømt mit kamera og min telefon, og i den næste uge tid kommer der mere fra min tur.

Photos: Bungalow5

Bungalow5 Home Pics week 17

Bungalow5 Home Pics week 17

Bungalow5 Home Pics week 17

While I was away, there was no Home Pics last Sunday (and a general lack of updates from me while I’ve been away, sorry!). But now I’m back in Denmark and the suitcases are just unpacked. I had totally forgotten how tough the trip home from New York is when you basically do not sleep in the plane … But apart from the terrible events in Boston, it was truly an amazing trip!

I really do have to go to bed early today – but first a small look at some of the things that was in my suitcase.

The ceramic is from Brooklyn-based designer and ceramist Johanna Flores. I had seen her stuff on the web before we went and I asked her where in New York, I could have a look at it. So far it is only for sale online, but sweet Johanna asked if I wanted to meet her in NYC while we were there, and we did. Her ceramics are delicate with a rough surface on the outside and a glazed inside – very simple and very Scandinavian, I think. Johanna did in fact tell me that most of her buyers are European, and that most Americans probably will need a little more time to get used to the simple style. Johanna’s ceramics can be purchased through Etsy and at LEIF.

When I’m on vacation, I always love finding new graphic cards for my work space, and I also found a handful this time. I will return to the content of that big, white envelope from Bookmarc…

And finally, one of my favourite buys – a small bird skull from a truly fantastic shop, which I will return to also. I will just have to empty my camera and my phone, and for the next week I will write more about my trip.

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply
    Linda
    April 29, 2013 at 12:44

    Uh sikke fint det Fuglekranium, det kunne sagtens bruges i mit hjem:):)

  • Leave a Reply