INTERIORS

Home Pics: Week 22

Håber I har haft en dejlig (forlænget) weekend? Det blev sent i dag og sikkert mandag, inden I læser med.

I denne uge tog jeg efter et par ugers overvejelser tilløb og fik støvet min farmors engelske porcelæn af og sat frem. Det har stået i en skuffe i årevis og er blevet brugt yderst sjældent. Jeg tror, at jeg har fået bildt mig selv ind, at jeg har gemt det af sentimentale årsager, og at jeg ikke bruger det, fordi det bare ikke passer ind i min ellers meget stramme stil. Men hey, jeg elsker jo det stel! Har drukket te af det med min datter hele ugen, og jo det er engelsk landidyl, men det er også mig! Livet er ikke et skakspil, og selvom sort/hvid altid vil være min base, så er det tid til at huske på altid at bløde det grafiske op med træ, metaller, sten – og nogle enkelte farver som grå, blå og grøn.

Et andet arvestykke er billedet af grantræet, som mine forældre forærede mig i denne uge. Det har hængt i mit barndomshjem siden starten af 80’erne, og selv om det er sort/hvidt, er det ikke stramt, men snarere en smule romantisk! Behøver jeg at sige, at jeg elsker det!

Billedet er fra vores Instagram @Bungalow5dk, hvor du også altid kan finde flere af mine home pics (#tineshomepics)

//

I hope you had a lovely weekend? My post is late today, and it’s Monday before you read it.

After a couple of weeks of considerations this week I finally got rid of the dust and took my grandmother’s English porcelain out in the open. It has been in a drawer for years and has rarely been used very. I think I’ve got myself into thinking that I’ve only been saving it for sentimental reasons, and that I haven’t been using it because it just doesn’t match my otherwise very clean style. But hey, I love that porcelain! My daughter and I have been drinking tea in the cups all week.  It is indeed English country idyll, but it’s also very me! Life is not a game of chess, and even though black/white will always be my base, it is time to remind myself always to blend the graphic with wood, metal , stone – and a few colours such as grey , blue and green.

Another heirloom is the picture of the fir tree, my parents gave me this week. It has hung in my childhood home since the early 80s, and although it is black/white , it is not in a graphic clean style, but rather a bit romantic! Do I need to say I love it!

The picture is from our Instagram @bungalow5dk, where you can always find more of my home pics (# tineshomepics )

Bungalow5 Home Pics Week 22

 

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.