LIFE

Husnumre og dørhamre, Amsterdam

Går man på opdagelse i Amsterdams gader opdager man hurtigt at rigtig mange gør meget ud af deres indgang. Mange har anlagt små ”haver” og mange har sluppet kreativiteten løs når det gælder deres husnummer eller dekoreret deres dør med en anderledes dørhammer.

House numbers and knockers, Amsterdam

If you go exploring in Amsterdam’s streets, you will quickly discover that many make an effort with their front door. Many have set up small “gardens” and many have let their creativity loose when it comes to their house number or decorated their door with a funny knocker.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.