DESIGN INTERIORS

Kitchen Trends 2014 #12 | Plantui Smart Garden

Bungalow5_Plantui3

Normalt er jeg egentlig ret gammeldags, hvad angår dyrkning af blomster og krydderurter etc. Det skal helst ske i haven eller på min terrasse ved egen håndkraft og jord under neglene. Jeg er fascineret af at følge planternes udviklingsproces på tæt hold og klapper i hænderne, når de første spæde skud pibler frem fra jorden.

Men jeg må indrømme, at jeg på det seneste har fået en ny hobby, som ikke helt kan betegnes som gammeldags. Nej, den nye innovative Smart Garden fra Plantui har udvidet mit syn på hjemmedyrkning. Her kan jeg dyrke mine egne krydderurter, salater og sågar spiselige blomster i køkkenet hele året rundt – helt uden jord og sollys. Det er den finske start-up virksomhed Plantui som står bag den lille intelligente køkkenhave, der gør ”Urban Gardening” tilgængeligt for alle, om du er haveentusiast eller ej.

Ved første øjekast mindende Smart Garden mig mest af alt om en ufo der var landet på køkkenbordet, men jeg har efterhånden vænnet mig til den og lært at elske den. Låget på køkkenhaven er udstyret med små lamper, der sammen  med et intelligent vandingssystem giver planterne de optimale forudsætninger for at spire og gro. Jeg planter mine urter ved, at sætte specielt udviklede organiske plantekapsler med frø ned i enhedens huller, fylde med vand og derefter sørger Smart Garden selv for at dosere den rette mængde lys og vand. Plantekapslerne sælges seperat og fås i 30 forskellige varianter.

Jeg har plantet thaibasilikum, mynte og en lilla spiselig hornviol samt rucola-, bloody sorrel- og pak choi salat. Nu venter jeg i spænding de næste 4-6 uger og så glæder jeg mig til at bruge urterne i isvand, de forskellige salatsorter i lækre sommersalater og de spiselige violer som pynt på smukke desserter.

//

Normally I’m actually quite old-fashioned in terms of growing flowers and herbs myself. It should preferably be done in the garden or on my rooftop terrace by my own hands and fingers dirty. I am fascinated by the plants’ development and I follow it closely and clapping my hands, when the first tender plants trickles out from the ground.

But I must admit, that I have recently acquired a new hobby, that can not quite be described as old-fashioned. The new innovative Smart Garden from Plantui has broadened my view of home gardening. Here I’m able to grow my own herbs, salads, and even edible flowers in the kitchen all year round – without soil and sunlight.

The Finnish start-up company Plantui behind the little smart kitchen makes “Urban Gardening” accessible to everyone, whether you are a gardening enthusiast or not.

At first glance Smart Garden reminded me most of all about a UFO that had landed on the kitchen table, but I gradually got used to it and learned to love it. The lid of the kitchen garden is equipped with small lamps, which together with an intelligent irrigation system give the plants the optimum conditions to germinate and grow. I plant my herbs by placing the specially-developed organic plant-seed-capsules into the slots of the unit, filling it with water, and then provides the Smart Garden itself to dose the right amount of light and water. The plant capsules are sold separately and are available in 30 different flavors.

I have planted Thai basil, mint and a purple edible horned violet and also arugula, bloody sorrel and pak choi salad. I am now waiting in suspense for the next 4-6 weeks and I look forward to using my very own herbs in ice water, the different lettuce varieties in delicious summer salads and the edible violets as decorating toppings on beautiful desserts.

Bungalow5_Plantui1

Bungalow5_Plantui2

 

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Interiorwise
    May 29, 2014 at 20:54

    WOW, den faldt på et tørt sted, hvor den nyopstartede altan-urtehave lider under knap så megen kyndighed og skiftevis regnskyller og tørke 😉 Det er virkelig smart, måske ikke så dekorativ ved første øjekast, men kan godt følge dig, at kærligheden til designet måske vokser med basilikumen 🙂 Held og lykke! Danielle , Interiorwise

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.