INTERVIEWS

Lola Lely

Bungalow5_Lola Lely_susannavento_002

Fredag formiddag i løbet af Bloggers Tour London, tog at{mine} os med til workshop med Lola Lely hos The New Craftsmen. The New Craftsmen arbejder sammen med en bred vifte af Englands bedste håndværkere og kuraterer deres arbejde i den fine shop midt i Mayfair lige om hjørnet fra Selfridges. Jeg har altid været yderst fascineret af folk der bare kan det der pjat med deres hænder. Kreative mennesker, hvor vi andre slet ikke kan følge med. Lola Lely er en af dem. Vi satte os omkring hendes smukke bukke bord og tog en snak om hende, hendes kommende projekter og hvad hun tænker på mandag morgen.

Friday morning while in London for the Bloggers Tour, at{mine} brings us all to a workshop with Lola Lely at The New Craftsmen. The New Craftsmen works with a selection of Britain’s finest craft makers to showcase their works in the amazing shop in the middle of Mayfair, just around the corner from Selfridges. I have always been in awe of really creative people. You know, those people, where no one else can follow. Lola Lely is one of them. We sat down around her beautiful Trestle Table for a talk about her, her coming projects and what she thinks about Monday morning. 

Bungalow5_Lola Lely_susannavento_004

1. Hvad er din baggrund og hvad laver du i dag?

Jeg er møbel- og produktdesigner og jeg bor og arbejder i Øst London. Faktisk er jeg lige flyttet ind i mit nye studie i dag! Det har store vinduer på den ene side og lyset er fantastisk! Jeg forsøger at organisere den enorme mængde af materialer, bøger og værktøjer, jeg har, men jeg føler mig distraheret. Jeg drømmer om at have min egen Hanging Garden of Babylon i studiet!

2. Hvad er din forbindelse til The New Craftsmen?

The New Craftsmen har fulgt mit arbejde et stykke tid. I forbindelse med The Atelier Project blev jeg kontaktet og spurgt om at design en moderne udgave af bukke bordet. De mente jeg havde den helt rigtige ånd og materiale tilgang lige præcis til dette projekt. De er også glade for min meget åbne og samarbejdsvillige design tilgang og at mit arbejde nemt passer ind i en verden af design, kunst og håndværk. Præcis hvad The New Craftsmen handler om.

3. Hvad elsker du allermest ved dit arbejde?

Jeg elsker helt ærligt alt. Mit arbejde er så varieret. Jeg skitserer, eksperimenterer med materialer, laver research og  besøger producenter, laver smukke ting og drikker masser af champagne ved ferniseringer og lanceringer. Men det er ikke nemt at få det hele til at hænge sammen økonomisk,  i hvert fald ikke i starten, men jeg er meget glad for at skulle sidde i et stillesiddende kontormiljø.

Bungalow5_Lola Lely_susannavento_005

4. Hvad er det første du tænker på mandag morgen?

Har jeg tid til en omgang meditation i dag? Også tænker jeg på en kop kaffe inden jeg skal ned i studiet.

5. Hvad er din vildeste oplevelse i din karriere?

Jeg var faktisk tatovør inden jeg blev designer – og tro det eller ej, tattoo verdenen er noget vildere end design branchen. Generelt er designere faktisk ret kedelige. Vi bruger ofte det meste af vores tid på at løse problemstillinger, såsom ergonomi og hvordan vi bedst udnytter materialerne!

6. Hvad arbejder du på for tiden? Og hvad er dit næste projekt?

Jeg arbejder på nogle keramik ting og dækkeservietter der skal passe sammen med The Maker’s bukke bordet. Mit arbejde er ofte en kollektion af objekter set som et samlet koncept. Mit næste projekt er stole der skal passe til bordet.

7. Fortæl mig mere omkring bordet vi sidder ved?

Tanken med bordet er forankret i de traditionelle og ikoniske bukke, der har været anvendt mange steder igennem tiderne. Mit bord er nærmest et kludetæppe af farvede pletter i indigo, mørkegrå, og sort – med reference til arbejdstøj i denim og ’Boro’ indigo patchwork traditionerne fra Japan. De farvede & eboniserede geometriske former giver en skarp, asymmetrisk og udpræget moderne kant til dette utilitaristiske bord, som inkorporerer dekorative funktioner inspireret af typiske tapsamlinger fra traditionelle træbearbejdning.

Bordet laves på bestilling som et 8 personers spisebord eller et mindre spisebord/skrivebord. Med messing detaljerne kan man selv justere bukkene op og ned efter præference og brug.

Bungalow5_Lola Lely_susannavento_001

8. Hvem er din favorit designer?

Jeg elsker virkelig Gaetano Pesce – meget fantasifuld og eksperimenterende med materialer. Egentlig har jeg tendens til at være mere interesseret i mine jævnaldrende, mere up and coming designere. Én der virkelig stikker ud for mig er Studio Swine – de deler den samme nysgerrige ånd som Pesce, og de går også op i bæredygtighed, men de gør det på en rigtig fin måde.

9. Hvilken ting/design gad du godt der blev udviklet på i fremtiden, som kunne gøre din hverdag nemmere?

Jeg tror vores liv godt kan gå en smule for hurtigt og til tider, lidt for nemt. Det kan efterlade os med en følelse af utilfredshed og et ønske om nye ting for at kompensere. Jeg tror, vi er nødt til at forsøge at lære at have/købe mindre eller kun vælge at købe ting, som vi virkelig har brug for eller absolut elsker.

 10. Hvad ville du have ønsket, jeg havde spurgt om?

Hvilken musik jeg lytter til nu og hvad jeg skal have til frokost.

 

Bungalow5_Lola Lely_susannavento_003

1. What is your background and what do you do today?

I am a furniture and product designer living and working in East London. I have just moved into my new studio today!  It has huge windows on one side of the wall and the light is amazing!  I am trying to organise the huge amount of materials, books and tools I have, but I’m feeling distracted.  I am daydreaming about having my own Hanging Garden of Babylon in the studio!

2. What is your connection with The New Craftsmen?

The New Craftsmen have been following my work for a while now. The Atelier Project came up and they got in touch to commission me to design a contemporary version of a  trestle table. The gallery felt that I had the right spirit and material curiosity for this project.  They also liked the fact that I have a very open and collaborative design practice and my work is able to inhabit  the world of Design, Art, and Craft.  This is what The New Craftsmen is all about.

3. What do you love most about your job?

I really love everything.  My work is so varied.  I get to sketch, experiment with materials, go on research and factory visits, make beautiful things and then drink lots of champagne at private views and launches.  However, it’s not easy to make a living from this field of work straight away, but I am very happy not to be stuck in a sedentary office environment.

4. What is the first thing you think about Monday morning?

Am I going to have time to do any meditation this morning? Then I’m thinking about a cup of coffee before I go to my studio.

5. What has been the wildest experience in your career?

I used to be a tattoo artist before my design career and the tattoo scene is a lot wilder than the design scene.  Designers are really boring generally.  We tend to think about how to solve design problems like ergonomics and how to best use materials!

6. What are you working on at the moment? And what is your next project?

I am working on some ceramic objects and table linens to go with The Maker’s Trestle table.  My work tends to be a collection of objects in response to one strong concept. I see my objects as resting points. My next project will be to design seating for the table.

7. Tell me about the table we saw at The New Craftsmen?

The main concept of the table is rooted in the working tradition of the iconic trestle used by a multitude of craft practices over the ages, the table features a patchwork of coloured stains in indigo, dark grey, & black – in reference to denim work wear and the ‘boro’ indigo patchwork traditions of Japan.  The stained & ebonised geometric forms give a sharp, asymmetric & distinctly modern edge to this utilitarian piece, which incorporates decorative features inspired by dovetail joints typical to traditional woodworking.

The table is available to order as an 8 seater dining table or a smaller breakfast table / desk, brass pegs allow the trestle top to rise up & down according to preference & use.

8. Who is your favourite designer? 

I really love Gaetano Pesce – very imaginative and experimental with materials.  But I tend to be more interested in my contemporaries, up-and coming designers. The one that sticks out for me is Studio Swine – they share the same curious spirit as Pesce and they are also into sustainability as well, but they do it in a really light way.

9. Which product would you want to see updated in the future, so your everyday life would become easier? 

I think our lives might be a bit too quick and easy sometimes and that can leave us feeling dissatisfied and wanting more new things to compensate.  I think we have to try and learn to want/buy less or choose to only purchase things that we really need or absolutely love.

10. What would you wish I had asked?

What music I am listening to now and what I am going to have for lunch.

 

Photos © Design Bloggers United / Susanna Vento

 

Our events at The New Craftsmen were part of the Design Bloggers United London tour, and arranged for us by at{mine}, an online community for home and design lovers, where members do the sharing. The site is currently in Beta version but if you are curious to check it out, follow the link and get an invite! Meanwhile we will keep you updated when the new site goes live! Also, you can read an interview with the founders of The New Craftsmen here.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.