INTERVIEWS

#LoveLocal – Bruunmunch

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet, for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem, der stadig designer, former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

I dag har vi endnu engang taget turen over broen til det jyske. Vi er taget på besøg hos det nyere designbrand, Bruunmunch, stiftet af Henrik Bruun og Jacob Munch. Henrik er ansvarlig for design og adm. direktør og Jacob står for salg og markedsføring. De har kendt hinanden i 27 år. Der er et helt særligt kammeratskab og en forståelse for hinandens værdier, hvilket jeg hurtigt mærker når drengene er samlet.

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_4

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_3

 

De designer altid med hjertet, og de går ikke på kompromis med kvaliteten, de søger altid efter den bedste og mest funktionelle løsning, alt er designet og produceret i Danmark af de bedste materialer. Designet er let og elegant og der er aldrig en kompromis løsning når der skal vælges materialer

 Vores design og target politik er at vi vil tilbyde kunderne den bedste kvalitet til de bedste priser

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_2

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_5

 

Drengene sigter mod stjernerne. Et aspekt, jeg kun kan anerkende. De drømmer stort om at være repræsenteret på den globale designscene og have et bredt spekter af forskellige design produkter.

Hvis vi blev kontaktet af en af de store drenge på designscenen, Tom Dixon, Jaime Hayon eller Phillip Stark, ville vi bestemt heller ikke sige nej til et samarbejde.

Lige nu er de i samarbejde med designeren Claus C. Simonsen fra Generous Design ved at udvikle den kommende spisestol PLAYchair, skallen er lavet i formspændt træ og er fuld polstret med Analin læder fra Sørensens læder og Hallingdal stof fra kvadrat. Stolen passer til PLAYdinner spisebordet og er med træben i samme udtryk som resten af PLAYserien.

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_1

Bungalow5_LoveLocal_Bruunmunch_6

//

More and more Danish companies are moving their production abroad to save costs. Fortunately, not all! In a number of recurring posts we salute those who go against the current trend. We talk to those who still forms, designs, develope and assemble everything in Denmark. We talk about the pros and cons why we must protect the “Made in Denmark” brand and much more.

Today, we have once again made ​​the trip across the bridge to Jutland. We went to visit the newer design brand, Bruunmunch, founded by Henrik Bruun and Jacob Munch. Henrik is responsible for designing and managing director and Jacob is responsible for sales and marketing. They have known each other for 27 years. There is a very special camaraderie and an understanding of each other’s values, which you quickly feel when the boys are together.

The designs always made with the heart, and they do not compromise on quality, they are always looking for the best and most functional solution, everything is designed and manufactured in Denmark from the finest materials. The design is simple and elegant and there is never a compromise when choosing materials.

Our design and target policy is that we will offer customers the best quality at the best price

The boys aim for the stars. An aspect that I can only recognize. They dream big to be represented on the global design scene and to have a wide range of different design products.

If we were approached by one of the big boys on the design scene, Tom Dixon, Jaime Hayon or Phillip Stark, we would certainly not say no to a collaboration.

Right now they are in collaboration with the designer Claus C. Simonsen from Generous Design developing the upcoming dining chair PLAYchair. The shell is made of moulded wood and is fully upholstered in natural leather from Sørensen’s leather and Hallingdal fabrics by Kvadrat. The chair fits PLAYdinner dining table and with wooden legs making it a perfect match with the rest of the PLAY collection.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.