INTERVIEWS

#LoveLocal – Frederiksberg Snedkeri

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at spare på omkostningerne. Heldigvis er det ikke alle. I en række tilbagevendende artikler hylder vi dem der går mod strømmen. Vi taler med dem der stadig designer former, udvikler og samler alt i Danmark. Vi taler om fordele og ulemper, om hvorfor vi skal værne om ”Made in Denmark” og meget mere.

bungalow5-lovelocal-frbsnedkeri-001

Det bliver næsten ikke mere lokalt end med Frederiksberg Snedkeri. Alt produceres i den flotte, rustikke baggård midt på Frederiksberg. Det er den direkte kommunikation mellem snedkerne og kunderne, der gør det hele meget mere fleksibelt, spændende og levende. ”Det er jo ikke en fabrik – det er et håndværk” griner Usama Sherif, chefsnedker og ejer af Frederiksberg Snedkeri, stadig med en vis alvor i stemmen.

Alt arbejde, der udføres, er med en stolthed for faget og de gamle snedkertraditioner. Det er et helt bevidst valg at ligge på Frederiksberg, og Usama melder ikke om nogen ulemper, tværtimod. Selvom huslejen helt sikkert er dyrere end andre steder i landet, så mener Usama, at beliggenheden er en del af successen. ”Fordelen er uden tvivl beliggenheden, som gør det muligt for os at nå vores kunder hurtigere. Især når der er tale om specialproducerede løsninger, som f.eks. et køkken eller et bad”.

Ægte dansk møbel håndværk

Det, at snedkerere møbler kræver en vis viden og erfaring. Det er en del af en håndværkerkultur, som er helt unik i Danmark. Det er med til at løfte den danske kultur, og vi skal være stolte af den tradition – et vigtigt aspekt for Usama, ”hvis vi fik produceret vores borde i et andet land, ville det ikke være ægte dansk møbelhåndværk – så det er virkelig noget, der er værd at værne om”.

bungalow5-loveloca-frederiksbergsnedkeri-002

Èt tydeligt fællestræk

Hos Frederiksberg Snedkeri er der ikke én type kunde, men mange forskellige, som har forskellige behov og ønsker. De har indrettet for alle typer kunder og fra alle samfundslag. Friværdikulturen taler man ikke længere om, det helt tydelige gennemgående fællestræk er i dag, at kunderne præcis ved, hvad de vil have og ikke vil have.

Hos Frederiksberg Snedkeri er det naturligvis kærligheden til naturmaterialerne der tiltrækker kunderne. ”Vi ser i dag mange nye løsninger og nye måder, hvor man eksempelvis kombinerer træ med Corian og sten” siger Usama.

Frederiksberg Snedkeri viser ingen tegn på at ændre på lokation, alene valget af firmanavn giver ikke megen råderum over placering – alt bliver fortsat snedkereret på værkstedet på Frederiksberg

 

Frederiksberg Snedkeri

 • Frederiksberg Snedkeri ejes af Usama Sherif. Værkstedet har ligget på Kong Georgsvej på Frederiksberg siden 2001.
 • Usama er uddannet møbelsnedker, ligesom alle medarbejdere på værkstedet er det.
 • Sammen med arkitekten Martin Hartman udarbejder de mange af de køkkener og badeværelser snedkeriet producerer.

 

bungalow5-loveloca-frederiksbergsnedkeri-003

More and more Danish companies are moving their production abroad to save costs. Fortunately, not all! In a number of recurring posts we salute those who go against the current trend. We talk to those who still forms, designs, develope and assemble everything in Denmark. We talk about the pros and cons why we must protect the “Made in Denmark” brand and much more.

It will almost not get anymore local than with Frederiksberg Snedkeri (Danish for carpentry). Everything is produced in the beautiful, rustic backyard in the middle of Frederiksberg. It is the direct communication between the carpenters and the customers that make it much more flexible, exciting and vibrant. ” It’s not just a factory – it’s a craft” laughs Usama Sheriff, chief carpenter and owner of Frederiksberg Snedkeri, though still with some seriousness in his voice.

All work is carried out in pride for the profession and the old carpenter traditions. It is a conscious choice to be located in Frederiksberg, and Usama do not report any disadvantages, quite the contrary. Although the rent is certainly more expensive than elsewhere in the country, Usama means that the location is part of the success. “The advantage is undoubtedly our location, which makes it possible for us to reach our customers faster. Particularly, in the case of custom made solutions such as a kitchen or a bathroom”.

It is a fact that carpentry furniture requires some knowledge and experience. It is part of an artisan culture, which is quite unique in Denmark. It helps to lift the Danish culture and we should be proud of the tradition – an important aspect to Usama, “if we had our tables produced in another country, it would not be genuine Danish furniture craftsmanship – so it’s really something which is worth protecting”.

At Frederiksberg Snedkeri there is not one type of customer, but many different, with different needs and wants. They have arranged rooms for all types of customers from all walks of life. The home equity culture is not something you talk about anymore, its quite clear, that today customers know exactly what they want and do not want.

At Frederiksberg Snedkeri it is of course the love for natural materials that attract the customers. “Today we see many new solutions and new ways where to combine woods with Corian and stone”, says Usama.

Frederiksberg Snedkeri shows no signs of changing their location, also the choice of company name makes a little leeway with the location – everything is still sawing away at the workshop in Frederiksberg

Frederiksberg Snedkeri

 • Frederiksberg Snedkeri is owned by Usama Sheriff. The workshop has been at King Georgsvej Frederiksberg since 2001.
 • Usama is a trained cabinetmaker, like all employees in the workshop is.
 • Together with architect Martin Hartman, Usama prepares many of the kitchens and bathrooms the carpentry produces.

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply
  Maria
  March 20, 2014 at 16:10

  Hvor er det fint!
  Det lyder meget tiltalende, når man som regel har ideerne i hovedet og præcis ved, hvad man vil have uden at kunne finde det nogen steder.
  Er der nogen der ved noget om prisniveauet? Jeg ved godt det afhænger af træ, detalje osv.. men snakker vi 10.000 kroner eller 100.000 kroner for eksempelvis et spisebord?
  Hilsen Maria

  • Reply
   Allan
   March 22, 2014 at 11:40

   Hej Maria. Ja alt håndværk er jo ikke billigt, slet ikke når det er danskhåndværk, det ved vi alle. Men alt efter træsort, størrelse osv. så er du nok umiddelbart tættere på 10K end 100K for et bord 😉

   • Reply
    Martin Hartmann
    April 15, 2014 at 13:52

    Hej Maria og Allan,

    Et spisebord på mål efter kunden ønsker og i en gængs træ sort som eg eller røget eg vil typisk koste mellem 15 og 30 tusinde, alt afhængigt af mål og kompleksitet 😉

  Leave a Reply