LIFE

Naturally at ARKEN

Bungalow5_Tony Matelli, Abandon - Weed

Som i ved, er vi her på Bungalow5 tossede med naturen og lige i øjeblikket fan af grønne planter. Vi har alle fyldt vores hjem med grønne kaktusser, stedsegrønne planter og sukkulenter en masse og er vilde med tapet og plakater med planter.

Derfor virker det også helt oplagt, at opfordre jer til at besøge den fine udstilling ”Naturligvis” på ARKEN i Ishøj, som er aktuel fra d. 1. Februar – 31. August i år.

Den aktuelle udstilling med Hundertwasser, som også er aktuel på Arken fra 1.februar – 7. September I år har inspireret museet til at præsentere værker fra ARKENs samling, der kredser om menneskets forhold til og syn på naturen. Spændende kunstnere som Olafur Eliasson, Tony Matelli og Thorbjørn Rødland m.fl. kaster hver deres blik på den sanselige, vildtvoksende og indimellem konstruerede natur, som omgiver os. For kunstnerne i udstillingen er naturen ikke bare ren og naturlig. Den er også iscenesat og kultiveret. Gå en tur igennem samlingen og se naturen fra en vifte af vinkler.

Arken skriver selv om udstillingen:

Grønt er godt for øjnene. En gåtur i skoven gør underværker, en grøn dug på et eksamensbord har en beroligende effekt. Mange slutter sig til ’den grønne bølge’, der vægter grøn energi, økologi og genbrug. Kolonihaverne er populære som aldrig før, og nye miljøvenlige initiativer som Københavns Fødevarefællesskab, Byhøst og Bybi skyder op overalt. 

I 2014 er København udnævnt som Europas Grønne Hovedstad. Byen summer af liv, initiativ og god grøn energi. Naturen er ikke bare noget, vi tager for givet. Det er cool at have grønne fingre, sætte pris på naturen og dyrke den på naturlig vis.

Udstillingen ”Naturligvis” er bestemt et besøg værd.

//

As some of you may have noticed, we are crazy with nature and at the moment fan of green plants here on Bungalow5. We have all filled up our homes with green cacti, evergreen plants, succulents and we love wallpapers and posters with plants and flowers.

Thus, it seems quite obvious to encourage you to visit the great exhibition “Naturally” at ARKEN in Ishøj (20 min. from Copenhagen) that is shown from February 1st to August 31th 2014.

The current exhibition of Hundertwasser, which is also present on ARKEN from February 1st – September 7th 2014, has inspired the museum to present works from ARKENs collection, which revolves around people’s relationship with and view of nature. Exciting artists such as Olafur Eliasson, Tony Matelli and Thorbjørn Rødland shows their gaze on the sensual, wild and sometimes constructed nature that surrounds us. For the artists in the exhibition, nature is not only pure and natural. It is also staged and cultured. Stroll through the collection and see nature from a variety of angles.

ARKEN writes about the exhibition:

Green is good for the eyes. A walk in the forrest is good for you; a green tablecloth on an exam table has a calming effect. Many are joining the ‘green wave’ that emphasizes green energy, ecology and recycling. The allotments are more popular than ever, and new environmentally friendly initiatives such as Copenhagen Food Community, Byhøst and Bybi popping up everywhere in Denmark right now.

In 2014, Copenhagen is named as Europe’s Green Capital. The city is full of life, initiative and good green energy. Nature is not just something we take for granted. It’s cool to have green fingers, appreciate nature and grow it naturally.

“Naturally” is definitely worth a visit.

Bungalow5_Per Bak Jensen, Ild Bungalow5_Olafur Eliasson,Vandfaldsserien Bungalow5_Finn Naur Petersen, Hiroshima Night Bungalow5_Erik Steffensen,Arizona

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.