DESIGN

Naturligvis

Den første dag i min juleferie, landede en lille overraskelse i postkassen. Ja dvs. jeg vidste godt, at den var på vej, men når man taler om en bog, man ikke har stået med i hånden, at det altid svært at vide, om forventningerne bliver indfriet…

Bogen jeg taler om, er ”Naturligvis – Norske interiører”, og jeg kan godt starte med at sige, at jeg allerede har tilbragt mange gode stunder med den. Den er intet mindre end voldsomt inspirerende!

Bogen er skrevet af Kirsten Visdal, fotograferet af Nina Dreyer Hensley og Jim Hensley og udgivet af Versal. 13 besøg hos norske kvinder eller familier, der alle er udvalgt efter forfatterens ønske om at illustrere ”hverdagsskønhed”. Med natur som gennemgående tema præsenteres besøgene med titler som Nordisk, Naturlig, En hvit Verden, Furet Værbitt og Sanselig Funkis (min personlige favorit). En rigtig god blanding af (dansk) design, vintage, naturlige elementer og personlige ting. Der er meget genkendelighed, men det, at den er norsk gør også, at der er masser af ting, jeg ikke har set før – befriende forfriskende!

Lad mig slutte med et citat (min oversættelse) fra bogens forord, som både illustrerer bogens grundtone og også matcher den indstilling til indretning, vi har her på Bungalow5: ”Jeg elsker valg. Eller rettere sagt, jeg elsker at man vælger at fremhæve noget og bortvælger noget andet. At man bevidst afstår fra noget for at få noget andet. Det har også noget at gøre med at sætte tæring efter næring. Alt skal ikke komme på en gang. Det er fint at glæde sig til noget. Planlægge, vente, måske spare og så endelig at få det”.

Bogen koster NOK 399 og kan købes direkte hos forlaget Versal. Her er et par af mine favoritopslag, så I kan få et indtryk af, hvad bogen har at byde på.

(Source: Egne billeder af Naturligvis)

Naturally

On my first day during Christmas vacation, a little surprise was dropped in my mailbox. Well, I knew it was coming, but when you talk about a book you haven’t seen IRL, it is always hard to know whether your expectations are met…

The book I’m talking about is “Naturligvis – Norske interiører” (translated: “Naturally – Norwegian Interiors”) and I might start by saying that I have already spent a lot of time with it. It’s nothing less than tremendously inspiring!

The book is written by Kirsten Visdal, photographed by Nina Dreyer Hensley and Jim Hensley and published by Versal. With nature as a theme throughout the visits, 13 homes of Norwegian women or families are presented, all selected by the author’s desire to illustrate “everyday beauty”. A fantastic mixture of (Danish) design, vintage, natural elements and personal items. All recognizable, but as it is Norwegian it also means that there are lots of stuff I haven’t seen before – very refreshing!

I will finish with a quote (in my translation) from the preface of the book, which illustrates a root of the book and at the same time matches the way we see interior decoration at Bungalow5: “I ​​love choices. Or rather, I love the way you can choose to highlight something and chose not to acquire other things. That you deliberately refrain from something to achieve something else. It also has something to do with putting life within our means. Everything shouldn’t come at once. It’s nice to have something to look forward to. Planning, waiting, maybe saving and then finally getting it”.

The book is NOK 399 and can be purchased directly from the publisher Versal. Here are a few of my favorite pages to get an idea of what the book has to offer.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.