LIFE

New DIY book for Christmas by Photographer Sif Meincke

Bungalow5 Sif Meincke

Nu er vi virkelig i december, og det er slut med at diskutere, om det er for tidligt at gå i gang med at jule! Sidste weekend har de fleste sikkert som mig brugt tiden på oppyntning, adventskrans og kalenderlys, så nu er det tid til at se lidt ud over det sædvanlige, obligatoriske juleindhold.

Som jeg viste på Instagram i ugens løb, landede en lille ny DIY julebog i min postkasse: ”DIY – Do It Yourself, 24 fantastiske juleidéer med dine egne personlige foto”. Bogen er af fotograf Sif Meincke med tekst af Trine Sofie Meincke-Utzon og er fyldt med små ideer til personligt julepynt. Bogen er båret af de idéer, hvor man bruger personlige fotos til stadsen – og er en kærkommen lejlighed til for en gang skyld at få printet.

Jeg kan virkelig godt lide, at stilen bliver meget personlig, så vi rent faktisk får sat os ud over en 100% designerjul, der måske er smuk og fungerer i en butik, men som også bliver en smule kunstig og kedelig hjemme. Samtidig er stilen i bogen meget enkel, så det personlige dominerer, uden at vi skal ud i at fylde hjemmet med guirlander, kravlenisser og glimmer. Med andre ord: En julebog helt efter mit hoved!

Nogle er idéerne kræver lidt forberedelse og specialindkøb, så jeg vil forberede og koncentrere mig om pynt til juletræet, som datteren og jeg sammen kan kaste os over.

Bogen kan købes i landets boghandlere (også online fx hos Saxo) eller direkte hos Sif Meincke (også som e-bog)

Bungalow5 Sif Meincke

Bungalow5 Sif Meincke

Bungalow5 Sif Meincke

 

//

Now this is really December, and we no longer have to discuss whether it’s too early to start Christmas! Most of you probably started last weekend with the mandatory stuff – in Denmark it is putting op the decorations and making an Advent wreath and a calendar candle. Now it’s time to look at stuff outside the mandatory Christmas content.

As I posted on Instagram this week, a small new DIY Christmas book landed in my mailbox: ” DIY – Do It Yourself, 24 great Christmas ideas with your own personal photos”. The title is translated from Danish, as the book is in Danish, but you can do many of the ideas just by looking at the pictures. The book is by the Danish photographer Sif Meincke with text by Trine Sofie Meincke-Utzon and is filled with small ideas for personal Christmas stuff. The focus of the ideas is how to use personal photos for the decorations – and it’s a welcoming opportunity to print your own photos for once.

I really like that the style is very personal, so we actually can move away from the 100% design Christmas that perhaps is beautiful and works well in the stores, but also becomes a bit artificial and boring at home. At the same time, the style of the book is very simple and makes the personal dominate, without having to fill your home with garlands, goblins and glitter. In other words: A Christmas book just as I like it!

Some ideas require a little preparation and specialty shopping, so I will prepare and concentrate on ornaments for the Christmas tree, as my daughter and I intend to do together.

The book (in Danish) is available directly from Sif Meincke’s home page (also as an eBook).

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.