DESIGN

New Year, Thoughts & The Future

Tømmermændene har lagt sig, de værste fyrværkeri rester er blevet fejet væk og stuen er blevet ryddet op efter årets fest, det må betyde, at det er tid til at reflektere lidt over hvad det kommende år skal bringe.

Jeg har kigget nærmere på jeres mange svar i forbindelse med læserundersøgelsen tilbage i oktober – tak for dem de meget ærlige svar – de giver mig et rigtig godt billede af hvad I gerne vil have mere af, selvom mange af jer, også er meget uenige. Der er dem af jer, der gerne vil have mere tekst og der er selvfølgelig også dem der vil have mindre, fælles er dog, at I gerne vil have flere billeder. I vil også rigtig gerne have mere originalitet, mere os, vi skal tilbage til rødderne. Vi skal have forårskuren tilbage og vi skal have flere meninger – også selvom, I er flere der ikke læser mine anfald i Thursday Talks, så tror jeg de skal fortsætte, for mange elsker dem også, og et par af dem fra året der gik, har også været vores mest læste indlæg. Vi skal fremover forsøge, at holde lidt mere til less is more, når det gælder tekst, dog vil I nok kunne forvente lidt længere tekster i Thursday Talks, Spot On og andre interview lignede indlæg – I kan jo springe dem over, hvis I bare vil se billeder.

Jeg er klar over, at der måske også er gået lidt for meget ”annonce” i det hele. Jeg prøver hele tiden at finde en balance, der kan passe alle parter. Selv er jeg ret glad for de samarbejder, hvor vi skaber noget unikt og inspirerende indhold til jer sammen med brands, vi ved I kan lide. Og ja, der har nok været et par svipsere, men dem taler vi ikke mere om.

Når det så er sagt, har jeg besluttet mig for, at 2015 skal været året, hvor Bungalow5 tager aktivt stilling i diskussionen om skjult reklame på blogs. Jeg ønsker, at Bungalow5 skal fremstå som en seriøs og professionel blog, hvor der eksisterer en stor grad af gennemsigtighed imellem os og jer. Blogmarkedsføring har de seneste år været til stor diskussion, da der ikke har været klare regler for (de er i hvert fald ikke blevet håndhævet), hvorledes at bloggere skal håndtere omtale af sponsoraftaler, affiliate links og gaver fra virksomheder. Det har ført til en fri fortolkning på området, som har kostet flere bøder, dårligt omdømme og ikke mindst mistet troværdighed i branchen. Jeg tror, at problematikken ligger i, at mange af os er gået fra at være glade amatører til at blive professionelle bloggere og meget af gennemsigtigheden er nok forsvundet i den transformation.  Hånden på hjertet har dette emne også været svært for os at håndtere. Men nu har vi aktivt valgt at tage stilling og  jeg har derfor i samarbejde med mine skribenter udviklet et sæt af presseetiske regler, som vi bestræber os på at følge fremadrettet. I finder ‘Our Ethics’ under ‘About’ øverst i højre hjørne. Vi hører meget gerne jeres tilbagemeldinger på dette nye tiltag.

Lige om hjørnet kan vi fejre vores 5 års jubilæum. Flere har været med fra starten og mange flere er kommet til – jeg takker jer alle, hver og en, fra bunden af mit hjerte. Jeg skal gøre mit ypperste for at holde på jer alle sammen de næste 5 år. I februar drager jeg til Stockholm til messe for at finde og spotte nyheder til jer og til marts, mødes jeg med Design Bloggers United i London. Desuden sætter jeg kurs mod en ny lejlighed på Nørrebro – det sker i februar. Så der skal den få fuld skrue på private indretningstips.

I morgen og resten af weekenden, sætter jeg fokus på 2015 tendenser!

be the same

The worst hangovers are gone, most of the firework leftovers have been cleared from the streets and the living room is almost back to normal after the last party of the year, this means one thing. It is time to reflect on what next year should be like.

I have looked at all your great answers to the reader survey back in October – thank you very much, very honest answers – they give me a very good picture of what you want more of, even though many of you also disagree. There is those of you who wants more words, and of course then there is also those, who wants less, common for most, is that you want more pictures. You also want more originality, more us; we will turn up for what we used to be. We will definitely see the Spring Cure back this year. And we need more opinions – also even though, some of you don’t like my Thursday Talks, I think I will continue these, as many loves them and these posts have been among the most read post last year. In the future we will try to stick with less is more, in regards to the amount of text. However, you’ll probably find longer posts with Thursday Talks, Spot On and other interview like posts – so if you don’t want to read, skip these!

I am well aware, that I might have allowed a bit too much of ”sponsored posts”. I try to find a balance that works for all of us – I actually like the collaborations we have done lately, where we create some unique and inspirational material for you all with brands I know you like, and yes, there was a few that didn’t work, but lets not talk about those.

That being said, I have now decided that 2015 will be the year, where Bungalow5 takes an active stand in the discussion of product placement on blogs. I want Bungalow5 to appear as a serious and professional blog where there is a large degree of transparency between us and you. Blog Marketing has in recent years been of great discussion, as there hasn’t been clear rules of  how bloggers should handle mention of sponsorship, affiliate links and gifts from companies (the laws are there, but the are certainly not being enforced). This has led to a free interpretation of the governing laws, which has led to bad reputation, fines and lost credibility in the industry. I think the problem is, that many of us have gone from being amateurs to become professional bloggers and the transparency has probably disappeared in the transformation. Hand on my heart this issue has also been difficult for us to handle. But now we have chosen actively to take a position and therefore I have together with my fellow writers, developed a set of ethical rules, that we strive to follow in the future. You will find ‘Our Ethics’ under ‘About’ at the top right corner. We would love to hear your feedback on this new approach.

Just around the corner we will celebrate our 5th year anniversary. Many have followed us right from the beginning and a many more have started following the last few years – A big thank you to each and one of you, from the bottom of my heart. I will do my upmost to keep you all to follow for the next 5 years. In February I will go to Stockholm for the fair to spot news for you and in March, I will meet with Design Bloggers United in London. Also, I will move into a new apartment in Copenhagen in February, so expect a lot of decor tips from my new home.

Tomorrow and the rest of the weekend, I will look at what I believe you should keep an eye for in 2015!

change

You Might Also Like

5 Comments

 • Reply
  Louise
  January 2, 2015 at 11:46

  Du ved vel ikke tilfældigvis, hvor er den fine glaspotte på billedet er fra?

  • Reply
   Allan
   January 3, 2015 at 11:15

   Nej desværre. Louise Roe har noget der minder om den – måske den kan bruges?

 • Reply
  Monica MoWe design
  January 5, 2015 at 21:46

  Hej!
  Jeg vil glæde mig til at læse noget mere ‘jer’! Og så glæder det mig at I vil tage aktivt del i diskussionen omkring den skjulte reklame på blogs. Jeg tænker at de store blogs må gå foran. Måske man skal lave et form for certifikat, til de bloggere der overholder det? Det betyder at man skal lege med tanken om at organisere bloggerland, og det går selvfølgelig lidt imod idéen om det frie talerum, men omvendt, så vil jeg ikke finde mig i at blive miskrediteret af bloggere der mangler etik. Jeg er selv meget firkantet omkring sponsorater. Jeg skriver ikke om noget jeg ikke ville skrive om uden betaling. Jeg vil kunne stå inden for produktet. Jeg takker derfor ofte nej til samarbejder, da jeg ikke føler at vi har gavn af hinanden.
  Godt nytår!
  Monica, MoWe design

  • Reply
   Allan
   January 6, 2015 at 09:33

   Det er en svær svær balance synes jeg. Vi har i hvert fald taget et standpunkt efter at have diskuteret det igen og igen. Hvor går grænsen for hvad vi som bloggere bør fortælle og ikke fortælle. Jeg mener, vi er til de samme pressearrangementer, som journalister mv. fra magasinerne, de får også pressegaver og lign. men det står der ikke noget om, når de 2-3 måneder senere skriver om det i deres magasiner! Hvorfor skal vi så?

   Vi forsøger i 99% af tilfældene i hvert fald, også at vælge vores samarbejdspartnere og sponsorater med omhu, og kun arbejde med dem vi rent faktisk har skrevet om før. Men hvis man skulle lave et certifikat, hvem skulle så administre det? Hvem skulle sikre at bloggeren lever op til aftalen?

   Jeg er glad for du læser med og samtidig har en holdning. Bliv ved med det!

   Allan

 • Reply
  April und Mai Herzen
  January 11, 2015 at 19:28

  […] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.