INTERIORS

Oprydning på lageret

Et projekt jeg snart ikke kan udskyde længere er oprydning og organisering på vores kontor, eller lageret som min mand er begyndt at kalde det.

Ønsker: Skrivebordsplads, opbevaring, læsestol og plads til masser af bøger.
Udfordring: Lille bitte rum med skråvægge…

Her er lidt, jeg er inspireret af.

{Sources: West Elm, Living Etc, Ikea, Sköna Hem og Carl Hansen & Søn}

Organizing at the warehouse

A project I no longer can postpone is cleanup and organizing at our home office, or the warehouse, as my husband has started to call it.

Wishes: Desk space, storage, reading chair and room for lots of books.
Challenge: Tiny rooms with sloping walls …

Here are something, I’m inspired by.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.