DESIGN

Share Your Christmas with Kay Bojesen

Bungalow5_Kay Bojesen_3

Julen står for døren, og vi, hos Kay Bojesen, vil vi gerne dele lidt juleinspiration med jer.

Hos Kay Bojesen elsker vi simplicitet og funktionalisme, og vores jul er derfor sjældent overpyntet. Derimod har vi et ønske om, at æstetik og hygge skal gå hånd-i-hånd. Som når man åbner en skuffe, og nissen ligger på skeernes plads og smiler. Ikke for at gemme pyntet væk i skuffer, men for at lege lidt med det uventede. Det synes vi er hyggeligt.

Som Kay Bojesen selv sagde, så skal linjen smile, og det forsøger vi at efterleve, for eksempel ved at skabe et bestikjuletræ med en kageform som stjerne. Her leger vi også med kontrasterne og materialerne, og lader mat og blankt stål, kork og den mørke baggrund komplimentere hinanden.

En anden simple oppyntning er at sætte bestikket frem i glas eller keramikkrukker på julebordet eller køkkenbordet. Dermed behøver det smukke bestik ikke at blive gemt væk i køkkenskufferne. Hvis man tilføjer en kristtjørn eller en mistelten kommer der lidt julefarver og hygge ind.

Bungalow5_Kay Bojesen_2

Christmas is just around the corner, and we, at Kay Bojesen, would like to share some Christmas inspiration with you.

At Kay Bojesen we love simplicity and functionalism, and our Christmas is rarely ornate. In contrast, we have a wish to combine aesthetics with cosiness. For example, when you open a kitchen drawer and an elf is placed where the spoons should be. Not to hide away the decorations, but to play with the unexpected. We really like that.

As Kay Bojesen said, the line has to smile, and we try to comply with that, for example by making a cutlery Christmas tree with a cookie form as a star. We also play with contrasts and materials, and make polished and matte steel, cork, and the dark background compliment each other.

Another simple decoration is to put the cutlery in a jar or pitcher and put it on the dinner table or kitchen counter. In this way, the beautiful cutlery doesn’t have to be hidden in a kitchen drawer. If you add a holly or mistletoe, you will immediately have more Christmas colours and cosiness.

Bungalow5_Kay Bojesen

– Styling & Photo: Bungalow5

– Indlægget er bragt i samarbejde med Kay Bojesen

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.