INTERVIEWS

Rue Verte

Hånden på hjertet, så shopper jeg de fleste af mine ting i hjemme fra sofaen. Det er nemt, let og der er altid åbent. Men en gang i mellem nyder jeg at tage en runde i Københavns interiørbutikker for at opleve de nyeste design face to face og for at blive inspireret til nye ideer, for der bliver virkelig sat en ære i at dekorere og indrette ude i de danske butikker. En af mine mustsee har i flere år været Rue Verte i Ny Østergade 11, da de har et smukt, fortættet univers, der får mig til at gispe en ekstra gang, når jeg besøger dem. Jeg har sat Michala Jessen, ejer af Rue Verte, i den varme stol denne uge.

bungalow5_1_rv

Hvad er din baggrund?

I år har vi 20 års jubilæum i Rue Verte, og derfor er det begrænset, hvor meget jeg har nået at arbejde med, inden vi åbnede butikken. Her står den på indretningsopgaver, indkøb og den daglige drift af butikken. Men oprindeligt er jeg uddannet tjener fra Kong Hans, da jeg dengang drømte om at have et lille hotel i det sydlige Frankrig.

Hvorfor hedder jeres butik Rue Verte?

I mangel af bedre. De fleste af vores leverandører var på daværende tidspunkt franske, og da vi oprindeligt lå i Grønnegade, gav det mening. Faktisk havde vi kun butikken i Grønnegade i ni måneder, men det blev hurtigt for småt, og så hang vi ligesom på navnet.

bungalow5_2_rv

I skiftede fokus fra mode til interiør for et par år siden – hvorfor?

Vi havde faktisk interiør, da vi åbnede butikken for 20 år siden, men det var svært at være 100 % fokuserede på begge dele, så med tiden koncentrerede vi os om tøjet. Vi bevarede sideløbende en stor passion for interiør og indretning, og i 2007 besluttede vi at gøre noget ved det igen. Selve huset i Ny Østergade egner sig rigtig godt til møbler, hvor vi har mulighed for at indrette os som et rigtigt hjem med soveværelse, stue, spisestue, herreværelse osv. Desuden er interiørbranchen ikke så sæsonbetonet som tøjbranchen, og vi har aldrig brug for at holde udsalg.

Hvad elsker du mest ved dit job?

Jeg laver mest indretningsopgaver, og jeg burde egentlig sidde hjemme for bedre at kunne koncentrere mig, men jeg kan simpelthen ikke undvære den gode stemning i butikken, mine skønne kolleger og kontakten til kunderne.

bungalow5_5_rv

Hvilke aw14 nyheder er du mest vild med?

Celestial Pebble-lysekrone fra Ochre, Meridiani Norton-sofaen i velour og brændt orange, Stockholm-bordet i kobberfarvet spejl og messing samt vores nye krystalglas til drinks, cognac, whiskey, vand …

bungalow5_4_rv

Hvad er det første, du tænker på mandag morgen?

Morgenmad!!! Og dernæst at komme ind i min butik og være en del af atmosfæren.

Hvad er jeres næste projekt?

Vores næste tiltag er at indrette et rigtigt køkken i en del af butikken, hvor der er et gammelt ildsted, som vi vil tage i brug. Tanken er at underbygge følelsen af at være inviteret indenfor i vores “hjem” og tilbyde kunder og venner et glas et-eller-andet eller måske lidt at spise, mens de alligevel er inde for at shoppe eller få rådgivning.

bungalow5_3_rv

Hvad drømmer du om?

At gøre det, jeg gør i dag.

 

Honestly, I do most of my shopping from my couch at home. It’s simple, easy and the shops are always open. But once in a while I enjoy a trip around Copenhagen’s interior shops to discover the latest design face to face and to be inspired to new ideas, because our shops are really taking pride in decorating and furnishing. One of my must-see’s for several years has been Rue Verte in Ny Østergade 11, because of their beautiful, dense universe that makes me gasp every time I visit them. I put Michala Jessen, owner of Rue Verte, in the hot seat this week.

What is your background?

This year we celebrate our 20th anniversary at Rue Verte, and that’s why there is a limit to how much work I have done before we opened the store. Now it’s all about interior design tasks, shopping and daily operations of the store. But originally I trained to become a waitress at Kong Hans, because at the time I dreamed of having a small hotel in the south of France.

Why is your shop called Rue Verte?

In lack of better ideas. Most of our suppliers at that time were French, and since we originally had a shop in Grønnegade it made ​​sense. In fact, we only had the shop in Grønnegade for nine months, but it soon became too small, and then we were stuck on the name.

Rue Verte went from a fashion store to an interior shop a couple of years ago – why?

We actually had the interior when we opened the store 20 years ago, but it was hard to be 100% focused on both, so over time, we concentrated on the clothes. We kept alongside a passion for interiors and decorations, and in 2007 we decided to do something about it. The house in Ny Østergade presents itself very well with furniture, we are able to organize ourselves as a real home with bedroom, living room, dining room, master room, etc.. Moreover, the interior industry is not as seasonal as the clothing industry, and we never need to have a sale.

What do you love most about your job?

I mostly do interior design work, and I should really sit at home in order to be able to better concentrate, but I simply cannot do without the good atmosphere in the store, my wonderful colleagues and customer contact.

What aw14 news are your favorites?

Celestial Pebble chandelier from Ochre, Meridiani Norton sofa in velvet and burned orange, Stockholm table in copper colored mirrors and brass as well as our new crystal glasses for drinks, cognac, whiskey, water …

What is the first thing you think about Monday morning?

Breakfast !!! And enjoying the atmosphere of my shop.

What is your next project?

Our next steps are to establish a real kitchen in a part of the store, where there is an old fireplace, which we want to reuse. The idea is to reinforce the feeling of being invited into our “home” and offer customers and friends a glass of something, maybe a bite to eat while they are still inside to shop or get advice.

What do you dream about?

To do what I do today.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.