INTERIORS SpringCure 2015

Spring Cure 2015 at Bungalow 5: Introduction

Når jeg mandag morgen taler med mine kollegaer om, hvad vi har lavet i weekenden, støder jeg engang i mellem på udtalelsen: ”Og i går gjorde jeg hovedrent i hele huset!”.  Jeg ved aldrig helt, om jeg skal blive misundelig over, at nogen formår at gøre hovedrent på en dag, eller om ikke det i virkeligheden handler om, at vi måske bare ikke lægger helt det samme i begrebet ”hovedrent”?

Jer, der har fulgt os helt fra starten, vil måske huske forårskuren? En periode hvor vi på en måneds tid motiverede jer og ikke mindst os selv til at komme igennem boligens rum, ikke bare i overfladen, men helt i dybden. På utallige opfordringer kører vi nu endnu en tur. Er I med?

Kort fortalt er planen, at vi i de næste 5 uger, kommer igennem alle rum – får ryddet op og gjort rent – efter følgende plan:

 • Uge 1: Køkken
 • Uge 2: Stue og arbejdsplads
 • Uge 3: Soveværelse
 • Uge 4: Badeværelse
 • Uge 5 (de tre dage op til påske): Entré

Og til påske kan I nyde det endelige resultat af knokleriet! Husk at invitere gæster, så de kan nyde dit arbejde sammen med dig.

Hvis man virkelig gerne bare en gang om året vil grundigt igennem boligen og gøre rent og få bugt med rodet, så tror jeg ikke realistisk set, at det lader sig gøre over en enkelt dag eller weekend. I hvert fald ikke herhjemme, det er helt sikkert! Derfor er forårskuren tænkt som et realistisk scenarium, hvor vi tager lidt ad gangen, så alle kan være med.  Det er ikke tanken, at man skal bruge hele sin weekend hver af weekenderne, men fordele over ugen efter temperament.

Ugen starter ud med en intro til ugens opgave, inspiration til hvad der skal prioriteres og endelig i weekenden ugens lektie, som er organisering og rengøring af det enkelte rum. Ryd op og organiser i løbet af ugen og rengør i weekenden, hvis det er det, der passer. Og beløn dig selv med en weekendbuket eller måske endda en ugentlig ting, der er dedikeret til det rum, du har kastet dig over.

Beslut dig fra starten af hver uge til en overordnet strategi. Vælg 1 eller max 2 fokusområder i hvert rum, som du gerne vil ændre på. Det kan være et hjørne, der sander til med rod, eller en væg, der skal ændre farve. Du vælger selv. På den måde vil projektet få et ekstra løft udover blot det mere trivielle oprydning og rengøring.

Vi vil jo også gerne inspireres. Del jeres før-og-efter-billeder med os på Instagram med #Bungalow5SpringCure eller send dem i en mail til tine @ bungalow5.dk. Så deler vi jeres arbejde hver søndag her på bloggen.

Rigtig god fornøjelse!

Bungalow5 Spring Cure Introduction 2015

 

Bungalow5 Spring Cure Introduction 2015

Photos: Bungalow5

 

Monday morning while talking with my colleagues about how we have spent the weekend, I sometimes pick up the statement: “And yesterday I made a full house cleaning!”. I never quite know whether I should envy that someone that manages to make a full house cleaning in just one day, or whether it’s really about, that we may not put quite the same meaning in the concept of “a full house cleaning”?

If you have followed us in the first years, you may recall the spring cure? In about one month we motivated you, and not least ourselves to get through the rooms of our homes, not just the surface, but in the big thing. After several requests we will do another round this year. Are you with us?

Briefly, the plan is that we in the next 5 weeks, will pass every room  – to declutter and clean  – by the following schedule:

 • Week 1: Kitchen
 • Week 2: Living room and work space
 • Week 3: Bedroom
 • Week 4: Bathroom
 • Week 5 (the three days before Easter): Entrance Hall

And when we reach Easter you can enjoy the result of all your hard work. Remember to invite some guests over to enjoy your work!

If you really like just once a year to do a full house cleaning and decluttering, I don’t think that anyone will be able to do that during a single day or weekend. At least not at my place, that’s for sure! Therefore, the spring cure is intended as a realistic scenario, where we move forward slowly to make it realistic to everyone to participate. It is not like we think, that you should use your entire weekend every weekend, but also make an effort during the week if that suits you.

The week starts with an intro to the week’s task, some inspiration for what should be prioritized in the room of the week and finally the weekend lesson that is decluttering and cleaning of each room. Declutter during the week and clean the weekend, if that is what works in your life. And reward yourself with a weekend bouquet or even a weekly thing that is dedicated to the room you have been working with.

Decide from the beginning of each week an overall strategy. Select 1 or max 2 focus areas in each room that you want to change. It can be a corner that allways is a mess, or a wall that must change colour. Your choice. In that way, the project will get an extra boost besides just ordinary decluttering and cleaning.

We would also like to be inspired ourselves. Please share your before-and-after photos with us on Instagram with #Bungalow5SpringCure or send your pics in an email to tine @ bungalow5.dk. We will share your work every Sunday on the blog.

Enjoy!

You Might Also Like

1 Comment

 • Reply
  Pinterest Board: Kitchens We Love ‹ Bungalow5
  March 3, 2015 at 15:27

  […] den her uge bliver køkken ugen. Tine tager sig benhårdt af selve Forårskuren, så tager jeg mig af en masse inspiration, tests og andre sjove ting og sager. Det vil egentlig […]

 • Leave a Reply