INTERIORS SpringCure 2015

Spring Cure, Week 2: Living Room and Working Space

Så nærmer vi os weekend 2 i Bungalow5’s forårskur 2015, og hvis du ikke allerede er i gang, så kan du overveje at følge min to-do-liste her. Læs også mine tips til sortering her.

Sortering:

– Gennemgå dine bøger. En rigtig stue har mange bøger for mig, men de er altså nogle støvsamlere. Er det en bog, du allerede har læst? Var den så så god, så den engang skal læses igen eller bruges som opslagsværk eller inspiration? Er det en bog, du ikke har læst? Vil du læse den? Hvornår?

– Gennemgå ringbind og løse papirer. Saml alt det, der med fordel kunne gemmes som digitale dokumenter, i plastlommer efter emner og få det scannet ind. Har du ikke selv en scanner, så overvej hvor du kan låne en og få sat en aftale i kalenderen.

– Minimer antallet af ting som står på vandrette flader eller saml dem i små grupper. Det giver mindre at rengøre i det daglige.

– Overvej ved hver ting, om det er en ting, der bør stå fremme, eller om den med fordel kan opbevares i en skuffe, hvis det er noget, du ikke kan undvære. Tænk både i æstetik og funktionalitet. Hvis du har en ting, du har at se på, men har brug for hele tiden, så overvej en udskiftning til noget, der kan leve op til begge dele.

– Prioriter det, du kan lide. Hold kun fast i ting, du virkelig er glad for, og skil dig af med ting, der bare er pladsoptagende støvsamlere. Lidt, men godt – eller meget godt – alt efter hvor minimalistisk et udtryk, du foretrækker. Ikke lidt godt og meget ligegyldigt.

– Lav en mangelliste. Når du alligevel er i gang med at få et overblik over dine ting, så lav en mangelliste, med ting du mangler eller skal have udskiftet, fordi de er i stykker.

Rengøring:

– Rengør stue og arbejdsplads. Husk karme, hjørner og grundig støvsugning af sofaen

– Tør alle lamper og billedrammer af.

– Støvsug dine bøger med det bløde mundstykke til støvsugeren. Tag dem helt ud og få gjort rent bagved også.

– Selvom du plejer at støvsuge dem, så hiv løse tæpper ud i det (forhåbentligt) gode vejr og bank dem på gammeldags manér.

Har du overvejet, hvilken forandring, du ønsker dig i stuen eller ved din arbejdsplads? Jeg er ikke helt sikker, men mon ikke, der er forandringer på søndag?

Bungalow5 Living Room Alvhem

 

Bungalow5 Working Space Alvhem

(Photos: Alvhem)

Now we are approaching weekend 2 in the Bungalow5 Spring Cure 2015, and if you have not already started, you can consider following my to-do list here.  You can also read my tips for decluttering here.

Decluttering:

– Take a look at your books. To me a real living room has many books, but they are all terrible dust collectors. Consider this: Is it a book you’ve read? Do you want to read it again sometime or use it as a reference or as inspiration? Is it a book you haven’t read? Will you ever read it? When?

– Take a look at binders and loose papers. Put everything that could usefully be saved as digital documents in plastic pockets divided in themes and get it scanned. If you don’t own a scanner, consider where you can borrow one and make a calendar appointment.

– Minimize the number of stuff on horizontal surfaces or gather them in small groups. In that way you have less to clean at all times.

– Consider each thing. Is it a thing that should be out in the open or can it be stored in a drawer if it’s something you cannot live without? Consider aesthetics as well as functionality. If you have a thing that you hate to look at, but need all the time, consider a change to something that is nice to look and practical at the same time.

– Prioritize the things you love. Keep only things you really love, and get rid of stuff that is just space-occupying dust collectors. Think small, but good – or even many good things – depending on how minimalistic an expression you prefer. Don’t think a few good things, and the rest is crap.

– Make a list of things you need. While you’re getting an overview of your stuff, make a list of things you need or need to replace because they are broken.

Cleaning:

– Clean the living room and work space. Remember floor panels, corners and vacuuming the sofa.

– Wipe off all lamps and picture frames.

– Vacuum clean your books with the soft part to the vacuum cleaner. Remove the books from the shelves and clean the shelves as well.

– Although you often vacuum clean your rugs – bring them outside in the (hopefully) nice weather and clean them in the old-fashioned way.

Have you considered the change you want in the living room or at your work space? I’m not quite sure yet, but I wonder if that have changed on Sunday?

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Emma
  November 8, 2016 at 21:21

  Hello, I am in LOVE with your desk! Where did you purchase it? Or are you aware of how/where I could achieve a similar desk? Great post! I’ve just stumbled on your blog and I will definitely be staying a while (:

  • Reply
   Allan
   November 8, 2016 at 22:16

   Hi Emma, thank you so much, please do stick around for a while. The desk is part of a bookshelf by Swedish String https://string.se/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.