GADGETS

Test: Samsumg Navibot

Samsung Navibot blev med det samme pakket ud og sat til at lade op i den tilhørende ladestation. Der følger en masse reservedele og ekstraudstyr med, men det fik lov til at blive liggende i kassen, da det umiddelbart så meget indviklet og overflødigt ud. Jeg trykkede på start, selvfølgelig uden at have læst den meget omfattende brugsanvisning, og støvsugeren begyndte at køre meget tilfældigt rundt i stuen.

Måske, lidt naivt, havde jeg lidt forventet, at den var mere struktureret i den måde, den gjorde rent på.

Den kørte kun rundt i halvdelen af stuen, før den gjorde opmærksom på, at den nu var færdig! Jeg havde forventet mere af nutidens teknologi, og lod den stå et par dage, før jeg tog mig tiden til at sætte mig ordentlig ind i den.

Efter at have læst manualen, fandt jeg ud af, hvordan man skulle betjene den. Det viser sig nemlig, at den har 5 forskellige programmer, som har hver sin måde at gøre rent på, hvilket underlig nok er ret logisk, men jeg har jo ikke hævdet, at jeg er teknologinørd! Vælger man programmet EDGE, så kører den systematisk rundt i rummet og registrerer, hvor der står forhindringer. Den sætter farten ned, inden den rammer møbler o.lign.(næsten hver gang) og støvsuger så tæt på som muligt. Derefter finder den en rute rundt om forhindringen og fortsætter med sin “planlagte” rute. Det fungerer faktisk ret godt, men den er lang tid om at finde rundt i lokalet. Den bruger f.eks. ret meget tid, og dermed strøm, på at navigere indimellem og rundt om en stols 4 ben, men når den først har fundet sin rute får den taget en del nullermænd med på vejen.

Efter at have brugt den i hele lejligheden et par gange, syntes jeg faktisk, at den fungerer, som jeg havde forventet. Hverken værre eller bedre! Den får trods alt fjernet en hel del støv, men det kræver at man ikke har ledninger og andre ting, den kan hænge fast i undervejs. Jeg oplevede en dag at komme hjem, hvor den sad fast i ledningen til sin EGEN opladestation, og så er det svært at vurdere, hvor meget den har nået at støvsuge, inden den gik i stå. Den fungerer godt, hvis man har rum, hvor der ikke er tæpper osv. såsom køkkenet eller lignende, her virker støvsugeren optimalt. Man kan ikke forvente at komme hjem til en lejlighed uden nullermænd, men dog med færre, end da man forlod sit hjem, hvis den altså ikke lige er faldet i staver i egen ledning. Min generelle oplevelse er, at man skal have en smule opsyn med Navibot, fordi den tit bliver forvirret eller sætter sig fast i stole osv. Skal man have et rigtig godt resultat, bliver man nødt til at hive sin gamle støvsuger frem og gå efter i hjørnerne, men som supplement til en travl hverdag er den vældig nyttig.

 

Samsung Navibot was immediately unpacked and set to charge in the charging station that followed. Also following is a lot of extra parts and accessories, but they remained in the box for now, as it was just looked to complex and redundant. I pressed start, obviously without having read the very comprehensive manual, and the vacuum cleaner began, very randomly I might add, to vacuum around the room.

Perhaps, a little naive, I had expected that it would be more structured in the way it vacuumed.

It just drove around half the room before it pointed out that it was now finished! I had expected more of today’s technology, and then I left it a few days before I took the time to apply it properly.

After reading the manual, I actually found out how to operate it. It turns out that it has 5 different programs, each with its own way of cleaning, which funny enough, is quite logical, but I didn’t say that I am a technology wizard! If you choose the EDGE program, then it runs systematically around the room and detect where it has obstacles, e.g. chairs. It slows down before hitting the furniture (almost every time) and vacuum as close to the object as possible. Where after it goes on route around the object and continue its “planned” route. It works pretty well, but it takes a long time to its way around the room. It uses a lot of time, and thus power, to navigate in between and around a four legged chair, but once it has found its route, it does actually get most of the fluff up of the floor.

After using it throughout the apartment a few times, I found that it works, as I had expected. Not better or worse! It does, after all, remove a lot of fluff, but it do require that you do not have wires and other things it can get caught in on its way around. One day I got home, it was stuck in the cord for its OWN charging station, and when that happen, it also makes it difficult to assess how much it has vacuum before stalling. It works well, if the space is without carpets etc., such as the kitchen! You cannot expect to come home to an apartment without fluffs, but with fewer than when you left home, that is, if it didn’t get caught in its own cord. My general experience is that with a bit of supervision the Navibot you get a quite good result, but to really get the full cleaning experience, you will still have to pull out your old vacuum cleaner out ones in a while to get right into all the corners, but in addition to a busy life, it is very useful.

 

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Janet
  October 5, 2012 at 15:10

  A vacuum robot is my nr 1 on my wishlish! But I kinda got disapointed when I read that you still have to vacuum yourself.. Pretty cool review tho!

 • Reply
  Parre
  October 6, 2012 at 06:59

  Vill ha 🙂

 • Leave a Reply