LIFE

The revival of Bjørn Wiinblad

Elegante kruseduller, sprøde, spinkle streger, energiske farver og frodige former. De fleste danskere kender Bjørn Wiinblads eventyrlige ansigter og karakteristiske ornamentik især fra hans populære platter og hans forrygende illustrationer i 1001 og én nats eventyr. Hvis du tænker dig ekstra godt om kan du nok garanteret også huske Wiinblad-platterne i alle regnbuens farver hænge hos dine forældre eller bedste forældre eller måske hans frodige kvindevaser, hvor blomsterne vokser ude af hovedet. Minderne fra de danske hjem er mange, men de står ikke alene: I dag er interessen for Wiinblads særegne kombination af en cool nordisk streg med en orientalsk dekor i nærmest eksplosiv vækst. Wiinblads æstetik har fået en revival.

Rosendahl Group relancerer i efteråret 2014 Bjørn Wiinblad som brand med en finurlig og farverig interiørkollektion som bl.a. indeholder bakker, platter, vaser, lysestager og kopper. Selv har jeg forelsket mig i lysestagerne, som ligner små fine dame med hatte på.

Kunstmuseet ARKEN præsenterer i efteråret 2015 en omfattende udstilling med Bjørn Wiinblads fabulerende univers gennem keramik, porcelæn, plakater, illustrationer, skulpturer, scenografi, kostumer mm. Udstillingens brede præsentation af Wiinblads virke tegner et nuanceret billede af hans kunstneriske udvikling, inspirationskilder samt hans unikke sans for kunsthåndværk, indretning og design.

Gennemgående for Wiinblads udtryk er en smittende livsglæde, nerve og optimisme. Wiinblad er ikke bare folkeeje i Danmark – han er også internationalt anerkendt særligt i Tyskland, USA, Mellemøsten og Asien. Udstillingen belyser desuden hans internationale gennembrud.

Og så lige et bonus tip til sidst: er du medlem af en kunstforening eller kan du samle en gruppe på min. 16 kunstinteresserede, så forespørg om en rundvisningen i Bjørn Wiinblads ”Det Blå Hus”  i Lyngby. Den private bolig og atelieret står i dag intakt, som om Bjørn lige var gået ud ad døren. Det smukke hjem rummer både hans egne værker og ikke mindst hans kunstsamlinger fra hele verden. Han havde en fantastisk samling af kunst, bøger og musik, der inspirerede ham i hans arbejde. Huset, tegnestuen og værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller. Huset står urørt efter hans død i 2006. Det var Bjørn Wiinblads eget ønske, at hans hjem skulle være et åbent kunstnerhjem og levende værksted for keramikere.

//

The elegant doodles, brittles, flimsy lines, energetic colors and lush forms. Most of the Danish people know the Bjorn Wiinblad fairytale faces and distinctive ornamentation especially from his popular platter and his terrific illustrations of the 1001 nights fairytale. Memories from Danish homes are many, but they are not alone: Today, the interest of Wiinblads unique combination of cool Nordic art and an oriental décor of explosive is growing fast. Wiinblads aesthetics are having a revival.

Fall 2014 Rosendahl Group relaunches Bjorn Wiinblad as a brand, with a quirky and colorful interior collection – which include trays, plates, vases, candleholders and cups. I have fallen in love with the candlesticks, which looks like small ladies with hats on.

The art museum ARKEN presents in the fall of 2015 also includes a major exhibition of Bjorn Wiinblad’s imaginative universe through ceramic, porcelain, posters, illustrations, sculpture, set design, costumes, etc.. The exhibition’s broad presentation of Wiinblad’s work gives a versatile picture of his artistic development, sources of inspiration and his unique sense of crafts, decor and design.

The tone of the Wiinblads expression is one of happiness, nerve and optimism. Wiinblad is not only well known in Denmark – he is also recognized internationally, particularly in Germany, USA, Middle East and Asia. The exhibition also illustrates his international breakthrough.

A bonus tip as a last note: if you are  a member of an art club or you can gather a group of min. 16 people interested in art, you can apply for a guided tour in Bjorn Wiinblad´s “The Blue House” in Lyngby. “The Blue House” was both Bjorn Wiinblad´s private residence and studio. The house is still in mint condition, as if Bjorn had just gone out the door. His beautiful home features both his own work and especially his art collection gathered from all over the world. The amazing collection of art, books and music, inspired him in his work. “The Blue House” remains untouched since his death in 2006. It was Bjorn Wiinblad’s desire that his home should continue as an open studio for ceramic artist. Which has also been the case.

Bungalow5_Bjørn-Wiinblad

Bungalow5_Bjørn-Wiinblad

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.