DESIGN

Thursday Talks #4

amager-bakke

Alle der bor eller har besøgt København indenfor det seneste årti, er vist ikke i tvivl om, at byen er i rivende udvikling. Det er ikke kun cykelstier, veje og metro, der udbygges overalt. Ørestaden, Amager Strandpark og Nordhavnen er ”bare” et par bydele, der virkelig har eller vil få en overhaling de kommende år. Og heldigvis for det. Jeg var og er for sin vis stadig, meget positiv overfor hele Ørestaden. Endelig et område, hvor arkitekturen kunne blomstre, der blev bygget lidt højere end 6-8 etager, og Bjarke Ingels fik for alvor lov til at vise sine talenter med geniale bygninger, som 8tallet og VM bjerget. Dog er ikke alt i Ørestaden lige vellykket, og er også lidt gået i stå. Nu har kommunen dog kastet sig over Nordhavnen, som det helt store og nye projekt. Et område jeg glæder mig meget til at følge – lad os håbe det byder på andet end blot bygninger med endeløse kedelige glasfacader og manglende parkeringspladser.

Midt i al bygningsiveren er dukker et par spørgsmål op. Nummer et. Det er som om, lige gyldigt hvad der bliver tegnet hos Bjarke Ingels Group, så går det rent ind hos Københavns byggeforvaltning, eller hvem der nu råder over pengepungen. I hvert fald har man netop godkendt et projekt til 3,4 milliarder, der skal pakke Amagerforbrændingen ind i en skal med form som et 90m. højt bjerg. Fint. Men at det skal beklædes med hvide plastikmåtter, så ”bjerget” kan bruges som helårsskibakke, lyder for mig en anelse… hmm… latterligt! 3,4 milliarder er altså ret mange penge for, at vi kan stå på ski et par gange om året.

Nummer to. Så er der hele debatten om at bygge op – altså bygge højhuse. Selv elsker jeg dem. Jeg er dybt fascineret af høje bygninger. Det er dog som om, at de kun er Amager Strandpark der for alvor har fået lov til at bygge opad. I resten af byen er det kun eksisterende ældre høje bygninger vi kan fascineres af. Ingen nye. Igen og igen bliver der stemt imod i lokalplaner. Danica har f.eks. netop købt Nørrebro Gods af DSB og sendt planer ud om et 29 etagers højhus med omkring 700 studieboliger. Spændende om det nogensinde bliver til noget! Faktisk skulle Malmøs berømte Turning Torso jo også have stået i København, men det blev nedstemt og altså bygget i Malmø, som gerne ville have den smukke høje bygning.

I København skal vi endelig ikke tro vi er noget. Nybyggeri skal begrænses til kedelige bygninger i yderst begrænset omfang. Bilerne skal ud. Og alle skal have mulighed for at bo, billigt, i Kbh K. Vil vi overhovedet være en pulserende storby? Eller vil vi bare være et brostensbelagt levn fra fortiden?

//

Everyone who live or have visited Copenhagen in the last decade can’t be in any doubt that the city is under serious development. Its not just bike lanes, roads and subway, you see roadworks everywhere. Ørestaden, Amager Strandpark and the Northern Harbour is “just” a few neighbourhoods that really has or will be going through development the coming years. And thank God for that. I was and still am very positive about Ørestaden. Finally, an area where architecture could flourish, built slightly higher than 6 to 8 floors, and Bjarke Ingels really showed of his talent with brilliant buildings like 8 House and VM Bjerget (Mountain Dwellings). However, not everything in Ørestad is rather successful in my opinion, and I feel the developing kind of is on hold these days. Now the council has thrown themselves over the North Harbour, which is a quite large and new project. An area I am very pleased to follow – let’s hope it offers more than just buildings with endless boring glass facades and lack of parking spaces.

Amid all the building frenzy pops up a few questions. Number one. It is as if, no matter what Bjarke Ingels Group comes up with Copenhagen building management, or whoever has the wallet, starts building. In any case, they just approved a 3.4 billion kroner project to rebuild a incineration plant and surround it with a shell in the shape of a 90 meter high mountain. So far so good. But it must be covered with white plastic mats, so the “mountain” can be used as ski slope all year around. Sounds to me a little … ehm … ridiculous! 3.4 billion is a lot of money to spend so we can ski a few times a year.

Number two. Then there’s the whole debate to build upwards – as in high-rise buildings. I love them. I am very fascinated by tall buildings. However, it is as if they are only allowed in the far corners of Copenhagen. In the rest of the city we only have the existing older tall buildings to be fascinated by. No new ones to admire. Again and again they are all voted against in the local plans. Danica just bought Nørrebro Gods from DSB and sent out plans for a 29-storey apartment building with about 700 student residences. Exciting to see if it ever becomes a reality! In fact, Malmö’s famous Turning Torso should also have been built in Copenhagen, but it was rejected and therefore built in Malmö, who wanted the beautiful tall building.

In Copenhagen new construction apparently have to be limited to boring buildings to a limited extent. The cars must go aswell. And everyone should have the opportunity to live cheap in centre of Copenhagen. Do we actually want to be a vibrant city? Or will we just end up being a cobbled relic of the past?

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Louise fb
  September 26, 2014 at 11:27

  Jeg forstår ikke helt dit opstød. Det er bestemt ikke kun BIG, der får lov at bygge i Kbh’s kommune. Ligesom det heller ikke kun er kedeligt nybyggeri og ud med bilerne det hele. Der er ikke plads til at Gud og hvermand i Kbh skal have en bil stående. Det har der aldrig været og det var kun i en kort periode i 1960’erne, at nogle mente det var vejen frem. Vil anbefale dig at smutte forbi Copenhagenize’s blog for at se hvor meget bilerne egentlig fylder i billedet og tænk så hvis vi alle havde en.
  Jeg tror heller ikke at Frank Jensen mener at der skal bygges billige boliger i Kbh K. Hvor skulle vi dog finde pladsen til dem? Men det nytter ikke noget kun at give plads til dyre lejligheder i de nye kvarterer. Man er nødt til at tænke på de alm mennesker også, kontorfunktionærer, hjemmeplejen, skolelærere og politibetjente. De tjener altså ikke ligeså meget som kommunikationsfolk, indretnings’eksperter’ og akademikere. De er altså med til at få byen til at fungere. Man kan sagtens have en pulserende storby uden at plastre bymidten til med højhuse. Det gør man heller ikke i Malmø, London, Paris og Berlin. Her er det begrænset til særlige områder, sådan som det også er i Kbh og lad det da blive ved med det. For hvor sjovt er det lige at gå ud Øresunds Boulevard en efterårsdag? Man er nødt til at kigge på livskvalitet sammen med udviklingen af nye kvarterer. Og det gjorde man ikke i Ørestad i tidernes morgen. Her tænkte man utopisk tanke som vi kender det fra nyere byer som f.eks. Ishøj, hvor alt hvad borgerne har brug for er samlet ét sted og så skal man fragte sig fra sit hjem og derhen og tilbage igen. På den måde kommer man aldrig til at opleve andre dele af byen og man bliver utryg ved at bryde væk fra sin normale rute. Derfor synes jeg det er godt at Ørestad er blevet bremset i sin udvikling af den såkaldte finanskrise, for det har fået byarkitekterne til at se i øjnene at livskvalitet er vigtigt at have for øje, når vi skaber nye byområder. Så undskyld mig, at jeg ikke forstår dit opstød, for for mig at se, så er Kbh inde i en god udvikling. Jeg tror på at højhusene på Nørrebro kan blive til noget, men det er vigtigt at have det lokale miljø og livskvalitet med i overvejelserne. Det er altså ikke sjovt når man bevæger sig rundt i byen til fods og på cykel og så blive mødt af vindtunneler som på Gl. Kongevej, ved Aller koncernen, på Kalvebod Brygge og i Ørestad, fordi nogle utopiske arkitekter har smidt med højhuse uden at tænke på at det altså blæser i Danmark.

  • Reply
   Steffen
   September 27, 2014 at 10:13

   Nå lad os tage den fra en ende.

   I takt med, at virksomhederne bliver flyttet ud af byen, så får flere og flere behov for en bil, da det offentlige ikke er hurtigt nok til, at de kan nå hjem og hente børn etc. Hvis man gjorde som i Sverige og lod institutenerne være åben, så de var tilpasset erhvervslivets behov og ikke omvendt, samt sørgede for en infrastruktur som virkede, så blev behovet mindsket.

   Grunden til, at der “kun” bliver bygget dyre boliger i de nye kvarterer er, at grundene er ekstremt dyre, samt beskatningen på grundene og ejendomme er ekstremt høj, så for det bliver en overskudsforretning skal priserne/leje op, for ikke nævne der er kommet moms på nybygget ejendomme, så du nu får 25% mindre end inden for samme penge.

   Nu tænker du så, det er også de forbandet kapitalister som ødelægger det, men nej Nordhavnen etc., er ejet af By&Havn, som er ejet af Staten og Københavns kommune, så det er staten der forhindre, det de selv efterspørger.

   Ejendomsbranchen vil hellere end gerne lave boliger til de 99% af den danske befolkning, da de er nemmere og sælge og du er sikker på, at få dem udlejet, hvis segmentet er større.

   Derudover bliver alle byggegrunde udlagt til et formål (erhverv, almene boliger, ejerboliger), men der er bare ingen der køber de almene grunde, da de ikke kan få det til, at løbe rundt til en pris, der er til, at betale.

   Højhuse, ja… de er pæne, men man skal huske på, at et skidt placeret kan sørge for, at der er mørkt 24/7 i de bagved liggende bygninger.

   En professor fra Kunstakademiets Arkitektskole har udtalt, at “Amagerstrandpark er Københavns Malaga”, da det der er blevet bygget der ude er så ufatteligt grimt, Danica’s gule murstens højhus er et godt eksempel på dette, så inden vi går i gang med, at bygge op, så skulle vi nok lære, at bygge noget ordenligt først.

   BIG, det kan godt være de er flotte, men stort set alle udviklere der har arbejdet med dem I Danmark er gået konkurs, da deres ting ikke er til, at sælge pga. dårlig rum indretning, de er bl.a også blevet droppet til Faste Batterier på Islands Brygge.

   Man burde fra arkitekter og udvikleres side begynde, at fokusere på, at skabe hjem, der er gode at bo i og ikke bare flotte, at se på fra gaden, hvilket man i Danmark er ekstremt slem til.

   Turning Torso blev bygget sammen med resten af Västra Hamnen i forbindelse med Bo01 messen, som skulle vise fremtidens by, hvilket også gør den er bæredygtig og der er parkering under storedele af bydelen. (Turning Torso er i øvrigt lejeboliger og til salg, hvis der er nogen der nysgerrig).

   P.S. Hvis Copenhagenize vil have alle skal cykle i Købehavn, burde de forklarer deres læsere, at de ikke skal smides hvor man lyster, da det smadre byen og det er virkelig ikke pænt, at glo på 200.000 cykler stå og flyde på Nørreport etc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.