DESIGN

Thursday Talks #5

Er ordet ”trend” blevet et fy-ord? Det bliver diskuteret på DR K i Salon K, og vi har endeløse snakke om det i Design Bloggers United-gruppen. I weekenden deltog jeg i et trendseminar med Daniel Costa, Inhouse Designer hos verdenskendte trendforecaster Lidewij Edelkoort, og lad mig bare slå fast fra starten: Jeg synes, det var lige til at lukke op og sk*** i.

Virksomheder og magasiner verden over betaler i dyre domme for disse trendrapporter udarbejdet af Li Edelkoort. Men kan de overhovedet bruges? Hvem bestemmer egentlig, at noget er en trend? Og er trend overhovedet det rigtige ord? Måske er det bare moderne?

Ifølge Daniel skulle den helt store trend i 2015 være ”Gathering”, med designtemaer, der afspejler det traditionelle håndværk, herunder: plissering, drapering, lag-på-lag, indpakning, foldning, håndarbejde, filtning, strikning, quiltning og bagning. I min optik, er det simpelthen et par år for sent. Hele 2014 har Instagram været en stor legeplads for netop disse temaer og er allerede über-moderne. Men måske det bunder i, at Li Edelkoort endnu ikke har gjort sig særlig meget i sociale medier, da de gerne lige ville se det an for at se, om det nu ville blive til noget! Til det, måtte jeg spørge, burde en trendforecaster ikke netop være først med det nye?

Kigger vi tilbage til 2013, hvor Li Edelkoort jo så skulle kunne fortælle os, hvad der skulle blive det helt store i 2014, sagde hun, at de overordnet temaer skulle blive: Arts & Crafts, Science & Design og Material & Technique. Udover at være enormt vag i sine forudsigelser, jeg mener, det er jo som at se vejrudsigten. I morgen bliver det regn og sne, og måske sol og skyet. Ahmen come on! Ingen kan vist være i tvivl om, at årets helt store buzzword i indretning, er kobber og marmor, som også gjorde sig gældende i 2013 faktisk! Nu ER det bare alle steder! Og jo vi har set en del håndværk i form af keramik, men derudover, er resten rimelig meget udeblevet.

Der er rigtig mange der sværger til Edelkoort og hendes forudsigelser – faktum er bare, at de sjældent holder vand. Så er vores forudsigelser for 2013 og 2014 da ligeså gode, om ikke bedre?!

//

Has the word “trend” become a dirty word? It is discussed at Danish television and we continue to have endless talks about the word trend in the Design Bloggers United group. This weekend, I attended a trend seminar with Daniel Costa, Inhouse Designer at world-renowned trend forecaster Lidewij Edelkoort, and let me just make it clear from the start, I think it was a lot of bulls**t.

Companies and magazines worldwide pay large amounts for these trend reports prepared by Edelkoort. But are they really that useful? Who decides what really becomes a trend? And is trend even the right word? Maybe it’s just really modern?

According to Daniel, 2015 major trend will be “Gathering“, with design themes that reflect the traditional crafts, including: pleating, draping, layering, wrapping, folding, sewing, felting, knitting, quilting and baking. In my view, it is simply a couple of years too late. Through the entire 2014, Instagram has been one big playground for these particular themes and are already über modern. But perhaps this lack of being on point is do to the fact that Li Edelkoort haven’t really been all that much into social media yet, as they wanted to see whether it grow into something big, before spending time on it! Seriously? For that, I had to ask, shouldn’t a trend forecaster be first with everything new?

If we go back to 2013, Li Edelkoort should have been able to tell us what was going to be the big thingone in 2014, shouldn’t she? At the time, she said that the overall theme would be: Arts & Crafts, Science & Design and Material & Technique. Besides, being extremely vague in her predictions, I mean, it’s like watching the weather forecast. Tomorrow it will be rain and snow, and maybe sun and clouds. Come on! No one, as in absolutely no one, can be in any doubt whatsoever, that this year’s biggest buzzwords in interior décor are copper and marble, as was in fact, also the case in 2013 actually! So it shouldn’t have been that hard to predict really! Now it IS just everywhere! And yes, we have seen a lot of craft in the form of pottery and ceramics, but additionally, I don’t really find the other themes being really big this year.

There are many who swear by Li Edelkoort and her predictions, the fact is that they rarely hold water. I have to say, our predictions for 2013 and 2014, were just as good, if not better?!

Li_Edelkoort_Thursday Talks 5_Bungalow5

Li Edelkoort ‘s portrait by Dmon Prunner

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.