DESIGN

Thursday Talks #6

Bungalow5 Thursday Talks Kronprinsparret kulturpris 2014 Cecilie Manz

Hun har designet for stort set hele den danske design branche; Caravaggio lampen til Lightyears, BeoLit12 til BeoPlay og Minuscule til Fritz Hansen. Det er selvfølgelig Cecilie Manz jeg taler om. I mere end 10 år har hun været en af vor tids helt store danske designer, som sætter dagsordnen for hvad godt design er i hele verden. Cecilie har en helt særlig evne til at designer genstande, der på enkel vis forener æstetik og funktion ud fra en devise om, at designet aldrig må få større fokus end selve genstanden. Denne evne har nu indbragt hende endnu en flot hæder.

For et par uger siden blev hun tildelt Kronprinsparrets kulturpris 2014 for sin fornyelse af skandinavisk design. En pris kan glæde sig over sammen med de 500.000 DKK der følger med prisen. Der skal ikke herske nogle som helst tvivl, jeg knuselsker Cecilies design, eller i hvert fald det meste. Og selvfølgelig skal hun have kongelig anerkendelse.

Jeg synes dog, at det er en smule ærgerligt, at prisen ikke går til yngre og nyere designere, der måske bedre kan bruge en halv million. Pengene kan Cecilie sikkert også sagtens forvalte, men med de mange salgssuccesser gennem årene, er jeg ikke i tvivl om, at hun ikke mangler noget. Jeg synes det ville klæde Kronprinsparret, at uddele den store pengesum til designere, der måske bedre kunne bruge dem. Der er masser af nye spændende designere, der knokler mindst ligeså hårdt for at komme ind i den varme topdesigner stue. Måske kunne bud være Christina Liljenberg Halstrøm, Anne Boysen eller Mette Schelde, som alle viser helt særlige spændende teknikker og designs.

Mit spørgsmål er bare, ville det ikke være federe, at hjælpe nye designere på vejen til at blive endnu større? Her vil de forhåbentlig blive brugt på nye prototyper til nye spændende designs, i stedet for nye kontorstole i Cecilies enorme tegnestue.

//

She has designed for virtually all of the Danish design brands; Caravaggio lamp for Lightyears, BeoLit12 to BeoPlay and Minuscule for Fritz Hansen. It is of course Cecilie Manz I’m talking about. For more than 10 years she has been one of today’s major Danish designers, who has set the agenda for good design in the entire world. Cecilie has a unique ability to design objects in a very simple manner combining aesthetics and functions in such a way that the design never obtains more focus than the object itself. This ability has now brought her yet another great honour.

A few weeks ago she was awarded the Crown Prince Couple’s Award 2014 for her renewal of Scandinavian design. With the award comes a check 500.000 DKK (€ 67.000). Just to make it totally clear, I really love Cecilie’s designs, or at least most of it. And of course, I really do begrudge her the royal recognition.

However, I think that it’s a bit annoying that the price does not go to younger and newer designers, who probably need half a million more than Cecilie. I am sure that Cecilie probably easily can manage to spend them, but with the huge sales successes over the years, I have no doubt that she is not missing out on anything money related. I think it would suit the Royal Couple, handing the large sum of money to designers who might need them even more. There are lots of exciting new designers who work just as hard to get into the hot top designer seats. Perhaps they could offer them to Christina Liljeberg Halstrøm, Anne Boysen or Mette Schelde, which all show exceptional exciting techniques and designs.

My question is simply, would it not be cooler to help new designers on the way to become even bigger? Here they will hopefully be spent on new prototypes for new, exciting designs, rather than new office interior in Cecilie’s huge office.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.