LIFE

Ud af huset: Botanisk Have

Et af mine absolutte favorit steder i København er Botanisk Have – indeni mig er der åbenbart gemt en ældre dame, og mine venner er begyndt at kalde mig Martha Stuart/Isabella Smith, men det tager jeg gerne til mig – for jeg elsker blomster! Og i Botanisk Have kan man jo (i hvert fald lige nu) få stillet sin lyst for dette.

Haven er et levende museum og rummer Danmarks største samling af levende planter og den eneste genbank for vilde planter. Havens vigtigste opgave er at opretholde en righoldig og levende plantesamling til brug for forskning, undervisning og formidling.

En Botanisk Have i København kan dateres helt tilbage til 1600-tallet, hvor den første lå ud til Skidenstræde(!) som i dag er Krystalgade. Men først i 1874 åbnede haven som vi kender i dag, med det kæmpemæssige palmehus, væksthus om man vil, som stadig den dag i dag er ganske imponerende.

Haven er en forskningshave, og er derfor ikke som andre parker i København, hvilket er ganske skønt – for her er ro! Man må ikke løbe, cykle, klatre eller holde picnic, med andre ord – har man brug for ro og gerne vil nyde solen (hvis den en dag viser sig!) så er haven ideel. Og der er jo gratis entre, så det er bare at snuppe en tur gennem byens aller bedste åndehul.

En af jer har faktisk skrevet I denne uges konkurrence omkring Botanisk Have: Det er et åndehul, hvor gamle og unge mødes. Det er for studerende, og det er for bedsteforældre på tur med deres børnebørn. Det er for nervøse dates og for årelange parforhold. Men mest af alt er det både et sted, hvor man kan være alene med sine egne tanker og et sted, hvor man kan være med andre om fælles tanker. For intet sted bliver et yndlings, hvis ikke der er plads til både egoet og venskabet.

Jeg er helt enig!

One of my absolute favorite places in Copenhagen is Botanic Garden – Apparently, inside me there is an elderly lady hidden, and my friends have started to call me Martha Stuart/Isabella Smith, but that is okay with me – because I love flowers! And in the Botanical Garden you can (at least right now) see a lot of these.  

The garden is a living museum and houses Denmark’s largest collection of living plants and the only gene bank for wild plants. The garden’s main task is to maintain a rich and vibrant plant collection for research, teaching and dissemination.

A Botanic Garden in Copenhagen can be dated back to 1600s. But in 1874 the garden as we know today opened, with the huge Palm House, glasshouse, which still to this day is quite impressive.

The garden is a research garden, and is therefore not like other parks in Copenhagen, which is very nice – because this is where you can get peace! You cannot run, bike, climb in the trees or have a picnic, in other words – if you need peace and want to enjoy the sun, then the garden is ideal. And there’s free admission, so it’s just to take a stroll through the city’s very best oasis.

One of you has actually written in this week’s competition about the Botanical Garden: It is an oasis where young and old meet. It is for students, and it is for grandparents on a trip with their grandchildren. It is for nervous dates and long lasting relationships. But most of all, it is both a place where you can be alone with your own thoughts and a place where you can be with others of common mind. Because no place is a favorite, if there is not room for both ego and friendship.

I totally agree!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.