LIFE

Ud af Huset: New Nordic på Louisiana

I 2009 og 2011 husede Louisiana udstillingerne  Arkitekturens grænser med de to udstillinger  Fremtidens arkitektur er grøn! om bæredygtig arkitektur samt Living om hvordan vi lever i verden i dag. Nu føjer Louisiana endnu en stor arkitekturudstilling til samlingen med den aktuelle udstilling New Nordic som vises indtil d. 21. Oktober i år.

New Nordic handler om hvordan vi bygger og indretter os i norden, og tager stilling til spørgsmålet om der findes en nordisk ”identitet” baseret på den nordiske kultur, de rødder man er vokset op med samt samspillet med naturen.

Jeg har allerede afsat en dag til at besøge Louisiana. Hvad med jer?

 

In 2009 and 2011 Louisiana hosted the exhibition Frontiers of architecture with the two exhibitions Green architecture for the future about sustainable architecture and Living about how humans live in modern days. Now Louisiana is adding another grand architecture exhibition to their résumé with the current exhibition New Nordic, which shows until 21st of October this year.

New Nordic relates to how we build and arrange ourselves in the north and addresses the question if there is a Nordic “identity” based on the Nordic culture, the inheritance and the interaction with nature.

I have already found a day to visit Louisiana. What about you?

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Ud af Huset: Louisiana Butik | Bungalow5
    August 29, 2012 at 09:12

    […] uge besøgte jeg Louisiana for at opleve New Nordic udstillingen, som levede fuldt op til mine forventninger. Det var bestemt en af de bedste udstillinger jeg har […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.