LIFE

Wes Lang at Aros

Jeg kendte ikke meget til Wes Lang inden jeg så udstillingen ”Wes Lang – The Studio” på Aros i Århus sidste weekend. Jeg havde selvfølgelig set hans ikoniske kranie-indianer tegning med den farvestrålende fjerkrans, men det var det. Så jeg var 100% klar til at suge til mig af nye indtryk.

Den unge og rock n’ roll fyr Wes Lang arbejder i sin kunst med ikoner indenfor den amerikanske biker-kulturs visuelle univers, så der er fuld knald på både sexede pin-up-piger, playboymagasiner, motorcykler og tatoveringer.

Udstillingen er udformet på en særlig sjov og utraditionel måde, hvor Aros har overflyttet hele kunsternes L.A baserede atalier til museumsetagen i Århus. Her har man forsøgt at gøre udstillingen så virkelighedsnær som mulig, så de besøgende har mulighed for, at komme ind bag facaden og opleve, hvordan Wes Lang arbejder og udformer sin kunst til daglig. Væggene er plastret til med tegninger og objekter fra gulv til loft i store og små tableauer kittet sammen med malingrester. Man fornemmer tydeligt, hvordan hans arbejdsstation fungerer som én stor collage og moodboard i hans arbejdsproces. Der er malerklatter på gulvene, tømte cola flasker, rock n’ roll på iPhonen og jeg må indrømme, at jeg da også flere gange tog mig selv i at kigge væk for ikke, at blive forlegen over de mange pornobilleder.

Det er spændende at gå på opdagelse i Lang’s univers og se hvordan hans machoverden på en og samme tid smelter sammen med hans kutteklædte skellet-tegninger, flag, hestehår, indianer-malerier og blomsterdekorationer.

Udstillingen er et tydeligt resultatet af et både personligt og nationalt identitetsprojekt og det er bestemt en kulturel begivenhed der varmt kan anbefales.

Psst. Du har i museumsbutikken mulighed for at købe små tegninger og plakater med hans værker, hvis du ligesom jeg er vild med hans kunst og vil have en bid med hjem til en tom ramme.

Udstillingsperiode: 29/3-7/9 2014

//

I didn’t know much about the artist Wes Lang before I saw the exhibition “Wes Lang – The Studio” at Aros in Aarhus last weekend. I only knew his iconic “skull-indian-drawing” with colorful feather wreath, so I was 100% ready to get some new impressions.

The young and rock n’ roll guy Wes Lang, works in his art with icons from the U.S. ‘biker’ – culture’s visual universe, se he shows us both sexy pin-up girls, playboy magazines, motorcycles and tattoos.

The exhibition is designed in a particularly fun and unconventional way, where Aros has migrated throughout the artist’s LA -based “atelier” to the museum floor in Aarhus. Here they have tried to make the exhibition as realistic as possible, so visitors have the opportunity to get behind the facade and see how Wes Lang works and develop his art on daily basis. The walls are plastered with drawings and objects from floor to ceiling in large and small tableaux kit with paint residues. In the studio you really feel, how his workstation acts as one big collage and “moodboard” in his workflow. There is paint on the floors, empty coke bottles, rock n ‘ roll on the iPhone and I must admit, that I also repeatedly found myself looking away, cause I god embarrassed by the many porn images.

It is exciting to explore Lang’s universe and see how his macho world at the same time blends in with his hooded boundary drawings, flags, horsehair, Indian paintings and flower arrangements.

The exhibition is a clear result of both a personal and national identity project and it is certainly a cultural event that I can recommend.

Psst. In the museum shop you will a have the opportunity to buy small drawings and posters of his work, if you love his art and wants a piece of it in your home.

Exhibition period: 29/3-7/9 2014

Bungalow5_Wes Lang at Aros_2

Bungalow5_Wes Lang at Aros_3

Bungalow5_Wes Lang at Aros_4

Bungalow5_Wes Lang at Aros_5

Bungalow5_Wes Lang at Aros_1

Bungalow5_Wes Lang at Aros_6

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.