ART LIFE

Xenoglossy

Min jyllandstur førte mig heldigvis også til Århus (eller skulle man sige Aarhus…?), hvor jeg fik mulighed for at besøge et andet sted, jeg heller aldrig havde været: Aros.

Jeg havde desværre ikke så meget tid, og selvom jeg selvfølgelig fik set den berømte og næsten uhyggeligt detaljerede skulptur Boy, koncentrerede jeg mig om at bruge tid på den udstilling, jeg var kommet for: Xenoglossy af Julie Nord.

Jeg har længe været forgabt i Julie Nords univers, som ved første øjekast lokker med søde piger med mandelformede øjne, men som ved nærmere eftersyn rummer gru, ødelæggelse og død. Det har altid mindet mig om David Lynch filmen Blue Velvet (hvis nogen af jeg kender den?) – rosenrødt på overfladen, men sort når man ridser i lakken, og de trækker da også begge på Freuds begreb das unheimliche.

Julie Nord har en fantastisk streg og tegner så detaljeret, at man enten skulle have årskort til Aros eller have et af billederne med hjem for at få det hele med. Indholdsmæssigt er værkerne et overflydighedshorn af gennemgående symboler, og ordet xenoglossy refererer til en form for tungetale, hvor personer pludselig kan tale et ellers ukendt sprog. Fascinerende!

                                                                       {Source: Bungalow5}

I was so pleased, that a part of my trip to Jutland led me to Aarhus, where I got the opportunity to visit another place where I hadn’t been before: The Museum of Art, Aros.

Unfortunately, I didn’t have plenty of time and though I obviously saw the famous and almost scary detailed sculpture Boy, I concentrated on spending time on the exhibition, I was there for: Xenoglossy by Julie Nord.

I have long been lost in universe of Julie Nord, which at first glance entices with cute girls with almond-shaped eyes, but in closer inspection contains horror, destruction and death. It has always reminded me of the David Lynch movie Blue Velvet (if any one knows it?) – Rosy on the surface, but black when you scratch the paint, and both of them also refers to Freud’s concept of das unheimliche.

Julie Nord has an amazing style and her drawings are so detailed that you either had to have season tickets to Aros, or have one of the paintings brought home to see it all. The contents of the works are so full of recurring symbols and the word xenoglossy refers to a kind of speaking in tongues, where people suddenly speaks an otherwise unknown language. Fascinating!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.